Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Uricani

Oraşul Uricani este cea de-a doua localitate din Valea Jiului care va benenficia de un modern Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică.  În acest sens, primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Uricani” încă din data de 29.05.2015, la finalul lunii iulie proiectul de implementare fiind efectiv demarat.

Proiectul are ca obiectiv crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Oraşul Uricani şi dotarea corespunzătoare a acestuia, în scopul creşterii numărului turiştilor care vizitează această zonă, şi conectarea acestuia la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică. În cadrul acestui proiect se vor executa lucrări de construcţie şi amenajarea unei clădiri în oraşul Uricani, cu o suprafaţă construită de 52,93 mp, în care se vor crea următoarele funcţiuni: spaţiu standuri – cu o suprafaţă utilă de 8.23 mp, spaţiu informare – cu o suprafaţă utilă de 34,94 mp şi spaţii anexe.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Uricani va fi dotat cu mobilier specific, echipamente IT şi dotări exterioare şi, de asemenea, va dispune de MEMO CNIPT URICANI -page-046 - Copiepersonal de specialitate (2 persoane) pentru funcţionarea acestuia, conform normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică. Baza de date şi site-ul propriu de promovare şi informare al CNIPT care se vor crea în cadrul proiectului vor fi conectate la sistemul naţional integrat cu acces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea publică centrală pentru turism. Prin intermediul CNIPT din Oraşul Uricani se vor oferi turiştilor servicii şi pachete cu programe specifice – oferte proprii, trasee turistice existente, materiale de promovare şi informare (hărţi, pliante, broşuri, CD-uri), informaţii despre obiective turistice naturale, cultural-istorice, posibilităţi de cazare şi de servire a mesei, restaurante, structuri de primire (hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri), precum şi o bază de date computerizată în care aceştia pot găsi orice informaţie legată de zona turistică a munţilor Retezat.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA este de 626.415,12 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 536.374,47 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 45.286,46 lei iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului se ridică la 11.870,63 lei. Durata de implementare: 7 luni.

20150728_125509„Prin intervenţiile sale, proiectul va contribui la creşterea atractivităţii zonei orașului Uricani, ca şi locaţie pentru turism şi afaceri. Pentru aceasta, va fi valorificată şi reintrodusă în circuitul turistic românesc o zonă turistică puţin neexploatată integral în prezent, dar care beneficiază de un potenţial deosebit de dezvoltare. Preconizăm o creştere a numărului turiştilor şi respectiv a gradului de informare a lor cu mai mult de 25%, de la numărul de 10118 de turişti din anul 2012 la numărul de 13153 de persoane”, a declarat primarul Buhăescu la conferinţa de lansare a acestui proiect.