Apa Serv avertizează că începerea lucrărilor de reabilitare a barajului de la Valea de Peşti ar putea genera disfuncţionalităţi în alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor din Valea Jiului

baraj valea de pestiDatorită lucrărilor absolut necesare care sunt programate a fi efectuate, în toamna acestui an, de către Administraţia Naţională Apele Române la barajul de acumulare de la Valea de Peşti care alimenteaza Staţia de Tratare a apei Valea de Peşti, funcţionarea acestei staţii va fi asigurată cu apa brută captată din sursele de suprafaţă Buta şi Lazarul.

Conducerea Apa Serv avertizează însă că aceasta alternativă de alimentare nu prezintă o garanţie de securitate ridicată în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a staţiei de tratare de la Valea de Peşti.  “Din cauza vulnerabilităţii crescute a surselor de suprafaţă, în ceea ce priveşte menţinerea turbidităţiilor apei brute în limitele tehnologice de tratare ale staţiei, din punct de vedere al cerinţei de apă furnizate de aceste surse (mai ales în caz de secetă sau îngheţ), precum şi datorită integrităţii funcţionale şi constructive a aducţiunii Buta – Lazărul, în prioada următoare pot apărea discontinuităţi în funcţionarea optimă a acestei staţii de tratare”, se arată într-un comunicat al SC Apa Serv Valea Jiului.

Acestea pot avea şi repercursiuni asupra continuităţii serviciului de alimentare cu apă potabilă a utilizatorilor din localităţiile Uricani, Lupeni, Vulcanavram asvj, Aninoasa şi partial din Petrosani.

Chiar şi aşa, conduceera Apa Serv are deja în vedere câteva soluţii de evitare a problemelor legate de furnizarea optimă a serviciului de alimentare cu apă potabilă pentru localităţile din centrul şi vestul Vii Jiului. “În condiţiile în care Staţia de tratare a apei Valea de Peşti nu asigură necesarul de apă la consumatori din motivele prezentare anterior, se va proceda la alimentarea zonelor de distribuţie din Petroşani Aeroport, Aninoasa şi Vulcan din Staţia de Tratare a apei de la Zănoaga, care reprezintă cea de-a doua alternativă de acoperire a acestor zone de distribuţie, iar zonele de distribuţie din amonte vor fi deservite, în funcţie de disponibilităţile din sursele locale Topliţa, Pârâul Rece, Braia, Morişoara şi Herţa”, se mai arată în comunicatul Apa Serv.

Conducerea operatorului regional de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului precizează că orice discontinuitate a serviciului de alimentare cu apă potabilă care ar putea apărea datorită acestor lucrări la barajul de acumulare Valea de Pesti va fi comunicată utilizatorilor în timp util, prin toate sursele de informare. “În eventualitatea apariţiei unor astfel de situaţii, neplăcute şi nedorite, însă pe care trebuie să le avem în vedere, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani cere scuze anticipate utilizatorilor săi pentru eventualul disconfort creat independent de voinţa noastră”, precizează directorul general al societăţii, Costel Avram.

Lucian ISPAS