Reorganizarea Finanţelor Publice din RegiuneaVest – un proiect reuşit

În urmă cu doi ani, mai precis din data de 2 august 2013, a început să funcționeze Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, ca unitate teritorială cu personafinante-timisoara-30360litate juridică, luând ființă ca urmare a finalizării procesului de regionalizare și reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceasta s-a înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 520/24.07.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/26.06.2013, privind unele măsuri pentru imbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/2013 privind structura organizatorică a direcţiilor regionale ale finanţelor publice şi structurilor din cadrul acestora.

În prezent,conducerea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara este asigurată de către:

IoanDRAGOMIR – Director general; Lucian Ovidiu HEIUȘ – Director executiv – Servicii interne; Ioan Ladislau Elek – Director executiv – Colectare; Patricia HOMORODEAN – Director executiv – Inspecţie fiscală; Gabriel Moldovan – Director executiv – Direcţia Regională Vamală;

Activitatea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara se desfăşoară cu un număr de peste 2000 angajaţi, distribuiți în structurile teritoriale din cele 4 județe componente ale Regiunii 5 Vest, respectiv Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin și aparat propriu.

“Analizând indicatorii de performanță și eficiență obținuți de-a lungul ultimilor 2 ani, putem concluziona că reorganizarea și, implicit, regionalizarea a fost un proiect reușit,  care și-a atins obiectivele stabilite de conducerea Agenției. Dovadă stau rezultatele înregistrate în cursul acestor ani, ajungând astăzi pe locul doi la nivel de țară în ceea ce privește încasările la Bugetul General Consolidat. Cu ocazia împlinirii celor doi ani de funcționare, conducerea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara doreşte să îşi exprime mulţumirea pentru rezultatele obţinute, atât contribuabililor persoane fizice şi juridice din Regiunea 5 Vest, cât şi tuturor angajaţilor instituţiei”, transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, Ioan Dragomir, directorul general al DGRFP Timişoara.