Adoptarea Planului de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020 transformă Petroşaniul într-o societate deschisă în luarea deciziilor

primarie petrosaniAutorităţile publice locale din municipiul Petroşani vor dezbate şi aproba forma finală a Planului de Dezvoltare Strategică Locală pentru perioada 2015-2020, în cadrul şedinţei de Consiliu local programată pentru data de 27 august. În prealabil, documentul a fost supus dezbaterilor publice, iar la începutul săptămânii trecute, iniţiatorii au organizat chiar şi un seminar pe această temă la Petroşani, întâlnire la care au fost invitaţi să-şi exprime punctele de vedere toţi cei interesaţi de acest subiect.

“Vorbim despre un document care stă la baza tuturor acţiunilor noastre viitoare, un document în baza căruia vom stabili priorităţile investiţiilor publice în următorii ani şi în baza căruia vom aplica pentru diverse programe de finanţare din fonduri europene. Tocmai de aceea, am dorit ca adoptarea acestui Plan de Dezvoltare să fie rezultatul unui consens între viziunea specialiştilor noştri, a mediului politic, economic, social şi cultural-sportiv din oraş, dar în acelaşi timp să răspundă şi cât mai multor aşteptări ale cetăţenilor. Din acest motiv, am organizat, săptămâna trecută, dezbaterea publică pe marginea draftului la Planul de Dezvoltare Locală şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au participat activ la această dezbatere”, ne-a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroşani.

În linii mari, direcţiile strategice de dezvoltare pe care şi le propune municipalitatea din Petroşani nu au suferit modificări faţă de cele prevăzute în Strategia Locală de Dezvoltare existentă. Vorbim despre aceleaşi măsuri care vizează o redresare economică prin orientarea către potențialul local în activitățile de bază. În acest sens, în sectorul primar, oraşul va căuta să înlocuiască activitățile extractive cu cele de valorificare a resurselor energetice regenerabile eficiente pe plan local: vânt și biomasă. În sectorul secundar, este vizată creşterea încrederii faţă de această comunitate și atragerea de investiții iar în sectorul terțiar, orașul va valorifica potențialul turismului all-seasons printr-un management integrat şi complementaritate între turismul de iarnă, agroturism şi turism de drumeție montană.

tiberiu iacob ridziDesigur că atingerea acestor obiective necesită o serie întreagă de investiţii, publice şi private, o bună parte dintre acestea fiind cuprinse în noul Plan Strategic de Dezvoltare a municipiului Petroşani. Un punct esenţial în acest sens îl reprezintă, în continuare, investiţiile care ţin de dezvoltarea şi moderizarea infrastructurii de bază din municipiul Petroşani şi împrejurimile acestuia. Vorbim aici despre reabilitarea DN66 (pe centura rutieră a localităţii) sau de modernizarea drumurilor şi aleilor din diverse cartiere ale oraşului; despre reabilitarea reţelelor de apă; despre modernizarea unor clădiri de interes public sau din fondul locativ; despre amenajarea unor piste de biciclete; despre modrnizarea staţiei CFR; despre continuarea investiţiilor în crearea şi modernizarea unor spaţii de recreere şi agrement.

Similar, în domeniul creşterii competitivităţii economice, municipalitatea din Petroşani îşi propune să identifice noi oportunităţi de dezvoltare economică (în contextul restrângerii evidente a activităţii din minerit) prin: valorificarea suprafeţelor de teren de la fostele zone industriale Dâlja şi Livezeni; consilierea cetăţenilor care deţin suprafeţe agricole în vederea dezvoltării şi valorificării acestora prin accesarea de fonduri europene dedicate; elaborarea unor strategii de atragere a investitorilor, refuncţionalizarea unor clădiri aflate în patrimoniul public dar neutilizate.

Autorităţile de la Petroşani rămân consecvente şi ideii potrivit căreia un rol esenţial în dezvoltarea comunităţii îl are exploatarea la capacitate maximă a potenţialului turistic al zonei. În acest sens, în noul Plan Strategic această temă este abordată în mod distinct, principalele direcţii de acţiune vizând realizarea telegondolei Petroşani-Parâng, amenajarea altor 6 instalaţii de telescaun, amenajarea altor 4 pârtii de schi, modernizarea pârtiilor, realizarea unor instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare în zona turistică, realizarea unor centre de servicii turistice, dezvoltarea de noi trasee turistice şi modernizarea celor existente, promovarea municipiului Petroşani şi a zonei Parâng ca destinaţie turistică; organizarea unor competiţii sportive naţionale şi internaţionale, crearea unor oferte turistice unice (satul momârlănesc, drumuri istorice, minerit etc.). În acest sens, municipalitatea din Petroşani doreşte să-şi armonizeze planurile de acţiune cu cele ale celorlalte localităţi din Valea Jiului.

Noul Plan Strategic de Dezvoltare prevede continuarea lucrărilor pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de servicii şi utilităţi publice (extinderea reţelelor de transport, de iluminat public, de gaz metan, de apă şi canalizare, de termoficare, amenajarea de parcuri, de zone verzi, de parcuri şi locuri de joacă, de spaţii de agrement etc.). Nu sunt uitate nici necesarele investiţii din domeniul educaţiei şi învăţământului, din domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale, sportului, societăţii civile, culturii şi relaţiilor intracomunitare şi intercomunitare.

Potrivit unor prime estimări, implementarea tuturor măsurilor prevăzute în Planul de Dezvoltare Strategică a municipiului Petroşani implică un necesar de fonduri care se cifrează la 5.043.000.000 de lei. În mod evident, cifra este mult peste posibilităţile bugetului local pentru următorii ani al comunităţii locale din Petroşani. Motiv pentru care atragerea de bani europeni şi surse guvernamentale ori investiţii private rămân principalele criterii prin care Petroşaniul poate pune în aplicare acest ambiţios program de dezvoltare locală.

 

Plan de Investiti Strategice al municipalitatii din Petrosani in perioada 2015-2020