Vulcanul are un nou Plan de Siguranţă Publică

DSC_0020Ca urmare a unei hotărâri adoptate de Consiliul Local la sfârșitul lunii iulie, Poliția Locală Vulcan își desfășoară activitatea în baza noului Plan de Ordine și Siguranță Publică, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Vulcan  în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale, şi Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011.

Potrivit Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011, art. 3, alin.(1),  elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective.

Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se organizează anual activitatea Serviciului Poliţiei Locale pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul Municipiului Vulcan, având ca scop principal eficientizarea acestei structuri, precum şi realizarea unei bune colaborări cu celelalte instituţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi siguranţei cetăţenilor.

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală, printre alte  atribuţii, menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii.

La data adoptării prezentei hotărâri,  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2012 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan, îşi încetează efectele.