Pagube de peste 26.000 de lei în județul Hunedoara, din cauza secetei

SecetaDin cauza lipsei precipitaţiilor şi a temperaturilor mari, prin instalarea secetei pedologice s-au produs, la nivelul județului Hunedoara, pagube totale estimate la valoarea de 26.634,80 mii lei, suprafețele de terenuri afectate fiind din categoriile arabil, pășuni, fânețe, livezi și vii.

Lunile iunie, iulie şi prima jumătate a lunii august din acest an s-au caracterizat prin precipitaţii slabe cantitativ, produse pe areale mici, mai ales în zonele de munte. Temperaturile maxime diurne înregistrate pe teritoriul județului Hunedoara au fost cuprinse în intervalul 25 – 38 grade Celsius. Temperaturile de peste 30 de grade Celsius s-au înregistrat pe parcursul a 39 de zile. În perioada menţionată ANM Bucureşti a emis şi transmis atenţionări şi avertizări meteorologice către ISU Hunedoara, care au fost la rândul lor transmise primăriilor prin grija Seceretariatului tehnic al CJSU Hunedoara. Au fost înştiinţate despre evoluţia fenomenelor: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara (CJSU), precum şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) din zonele vizate.

Evaluarea pagubelor produse de seceta pedologică din perioada menţionată s-a făcut de către reprezentanţii comitetelor locale pentru situații de urgență din zonele afectate şi verificate de către Comisia Judeţeană de validare a pagubelor constituită prin ordinul Prefectului județului Hunedoara  nr. 236 / 30.07.2015. Verificarea în teren de către comisii s-a făcut pe amplasamentele indicate de proprietarii terenurilor şi reprezentanţii CLSU. În evaluarea valorică a pagubelor produse de secetă la culturile agricole au fost luate în calcul şi apreciate cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului, respectiv cheltuielile cu: sămânţa, îngrăşămintele chimice, pesticidele, lucrările mecanice si manuale, cheltuieli cuantificate diferenţiat pe tipuri de culturi.

”Stabilirea cu exactitate a procentului de daune produs culturilor agricole şi a pagubelor produse de secetă se va realiza în perioada de recoltare a acestora, perioadă în care se va  face raportarea producţiei exprimate în unitate fizică distrusă de calamitate, la o producţie şi preţuri practicate la „poarta fermei” – ca medie a ultimilor 3 ani agricoli”, se arată într-un comunicat al Instituției Prefectului județului Hunedoara.