Adevarul despre ajustările de preț la apă și canal în Valea Jiului

apaservPrin inermediul unui comunicat de presă primit la redacția, conducerea Apa Serv Valea Jiului face precizări importante legate de dezbaterea care are loc în Valea Jiului, după ce, de la 1 septembrie 2015 au intrat în vigoare ajustări ale tarifelor de operare ale furnizorului de servicii de apă și canalizare din Valea Jiului. Vă prezentăm, integral, comunicatul oficial primit din partea SC Apa Serv Valea Jiului:

 

Având în vedere dezbaterile care au loc, în aceste zile, pe tema ajustărilor de preț ale tarifelor de operare pentru serviciile prestate de Apa Serv Valea Jiului, pentru o corectă informare a opiniei publice readucem în atenție următoarele:

Ajustarea tarifelor pentru serviciul de furnizare a apei potabile, operate începând cu data de 1 septembrie 2015 nu reprezintă o decizie a managementului SC Apa Serv Valea Jiului SA. Dimpotrivă, performanțele actualei  echipe manageriale demonstrează că societatea poate funcționa în bune condiții și fără aplicarea noului plan tarifar.

Conducerea SC Apa Serv Valea Jiului SA este însă nevoită să pună în aplicare hotărârea privind ajustarea tarifelor, ca urmare a deciziei emise în acest sens de Asociația Intercomunitară ADI APA Valea Jiului, constituită din acționarii societății, respectiv Primăriile din Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa, Uricani și Consiliul Județean Hunedoara. 

Decizia acționarilor noștri vine ca urmare a adresei nr. 4726 din 10.04.2015 primite din partea Guvernului României care, prin Ministerul Fondurilor Europene și Autoritatea POS Mediu, solicită aplicarea de urgență a Planului Tarifar aprobat ca anexă la Contractul de finanțare a proiectului European ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată în Valea Jiului”, sub sancțiunea declarării întregului proiect drept nesustenabil și, în consecință, neeligibil. Acest lucru ar atrage după sine obligarea acționarilor Apa Serv la returnarea sumelor invesite din bani europeni, respectiv 165.130.000 lei.

Pentru o mai bună înțelegere a situației vă prezentăm un scurt istoric al evenimentelor care stau la baza deciziilor de astăzi. Operatorul regional de apă și canalizare din Valea Jiului a aplicat, în anul 2008, pentru un program european de mediu privind finanțarea unor lucrări de investiții fără de care însăși existența rețelelor publice de apă și canalizare ar fi fost pusă în pericol, din cauza uzurii. Mai mult, aceste lucrări erau obligatorii în condițiile în care România s-a angajat, prin semnarea Memorandumului de aderare la Uniunea Europeană să se conformeze normelor europene privind alimentarea cu apă potabilă a localităților cu peste 10.000 de locuitori până în anul 2013.

Ca urmare a acestei aplicații, au fost semnate 3 contracte de finanțare. Una dintre condițiile aprobării proiectului a fost condiționarea semnării contractelor de finanțare de Planul Tarifar elaborat de către consultantul financiar angajat de către finanțator. Facem precizarea că nici conducerea ASVJ și nici acționarii firmei nu au avut posibilitatea de a negocia Planul Tarifar, acesta fiind rezultat al unor calcule economice realizate de consultant. Potrivit Planului Tarifar prevăzut în contract, acționarii Apa Serv aveau obligația de a aproba anual ajustarea tarifelor, după cum urmează:

  • În anul 2013 cu 16% pentru apa potabilă și 30% pentru canalizare;
  • În anul 2014, cu 4% pentru apa potabilă și 4% pentru canalizare;

În plus, finanțatorul solicita și corelarea anuală a tarifelor cu rata inflației.

Niciuna dintre aceste obligații nu a fost însă pusă în aplicare, ca urmare a lipsei unei decizii în acest sens din partea Asociației ADI Apa Valea Jiului care, potrivit prevederilor legale, are obligația de a aviza fiecare decizie care implică modificări de tarife ale operatorului.

Pentru a nu risca declararea proiectului drept neeligibil și obligația returnării sumei de 165.130.000 lei de către autoritățile județene și autoritățile locale din Valea Jiului, Asociația ADI Apa  Valea Jiului a dispus, în luna februarie, aplicarea unei ajustări de tarife de 22%. Cum această ajustare nu acoperea prevederile asumate prin contractul de finanțare, fapt semnalat de Minsterul Fondurilor Europene prin adresa 4726 din 10.04.2015, acționarii ASVJ au dispus aplicarea unei noi ajustări de tarife, în cadrul ședinței din data de 23 iulie 2015, cu aplicabilitate de la data de 1 septembrie 2015.

Toate aceste lucruri au fost aduse la cunoștința publicului în mod permanent de către conducerea  Apa Serv Valea Jiului. În plus, directorul general Costel Avram a solicitat Ministerului Fondurilor Europene, prin corespondență dar și direct, la întâlnirea din iulie de la Aninoasa, cu ministrul Mihai Nica, un punct de vedere asupra posiblității renunțării la Planul Tarifar anexă la Contractul de finanțare, având în vedere faptul că performanțele economice ale SC Apa Serv Valea Jiului SA permit funcționarea societății și fără aplicarea unor ajustări de tarife. Acelasi lucru a fost adus si in atentia europarlamentarului Siegfried Muresan, la intalnirea organizata de acesta la Petrila. De fiecare data, răspunsul primit a fost însă unul categoric împotriva unei astfel de posibilități, ca urmare a faptului că prevederile contractelor cu finanțare nerambursabiă din fonduri europene nu pot fi, sub nici o formă modificate, nerespectarea lor atrăgând obligativitatea returnării fondurilor utilizate.

Precizăm faptul că, la întâlnirea sus-amintită au fost prezenți și primarii, viceprimarii, reprezentanții autorităților locale din Valea Jiului și din județul Hunedoara, precum și domnul senator Haralambie Vochițoiu, care nu au avut nici un fel de obiecții față de comunicările oficiale pe acest subiect.

În aceste condiții, nu înțelegem demersurile inițiate acum în spațiul public de către senatorul Haralambie Vochițoiu altfel decât o încercare de populism ieftin, de amăgire a cetățenilor din Valea Jiului, în special a categoriilor vulnerabile pentru care trebuiesc găsite soluții de sprijin.

În acest sens, menționăm că directorul general al SC Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram a solicitat, în repetate rânduri, autorităților locale și județene, parlamentarilor Văii Jiului și Guvernului României să găsească soluții pentru susținerea familiilor nevoiașe pentru plata facturilor la apă și canalizare. Reamintim totodată că, în perioada în care era consilier județean, domnul Vochițoiu a inițiat un proiect de acest fel, care a fost însă respins de colegi săi pentru că nu întrunea condițiile de legalitate. Un proiect similar, vizând reducerea cotei de TVA pentru facturile la apa potabilă, inițiat de senatorul Vochițoiu a fost respins de asemenea de colegii săi din arcul guvernamental al Parlamentului din motive pentru care inițiatorul nu a oferit încă explicații.

Ca urmare a reproșurilor adresate de domnul Vochițoiu conducerii SC Apa Serv Valea Jiului, facem precizarea că, prin obiectul său de activitate, această societate nu poate efectua studii privind starea socială a cetățenilor și nici nu poate, din păcate, decide păstrarea nemodificată a tarifelor sau chiar reducerea acestora, chiar dacă în prezent situația economico-financiară a fimei ar justifica astfel de decizii.

Considerăm că, în aceste condiții, dezbaterea pe tema acestui subiect nu face altceva decât să irite, inutil, un segment de populație din Valea Jiului pentru care, în loc de exclamații cu iz populist ar trebui găsite, de urgență, soluții legale pentru a-i ajuta să beneficieze, în mod corect, de serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare. 

Ne exprimăm speranța că opinia publică înțelege situația creată și va sancționa, la momentul oportun, tocmai pe aceia care continuă să utilizeze apa drept agent electoral în Valea Jiului, să-i amăgească pe cei care sunt afectați în mod real și care trebuiau să găsească soluțiile pentru sprijinirea acestora. De asemenea, ne exprimam convingerea ca, asa cum au demonstrat si in alte situatii critice, autoritatile locale si judetene, precum si toti aceia care doresc cu adevarat sa vina in sprijinul cetatenilor din Valea Jiului, se vor aseza la masa dialogului pentru a gasi, impreuna, cele mai bune solutii pe marginea acestui subiect.

 

Petrosani, 03.09.2015

Biroul de presă Apa Serv Valea Jiului Petrosani