Consiliul județean Hunedoara angajează contabili

recrutare personalConsiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate
-Probele stabilite pentru concurs:
27.10.2015 – proba scrisă, ora 10.00
29.10.2015 – interviul, ora 13.00
– ambele probe se vor desfășura la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara
– termenul de depunere al dosarelor – 25.09.2015 – 14.10.2015
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţiile de consilieri, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate, sunt :
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
Condiţii de vechime pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior :
– vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani;
Bibliografia este publicată pehttp://www.cjhunedoara.ro/index.php/anunturi-comunicate
Informații suplimentare la tel.0254-211350 int.182