Consiliul județean Hunedoara intră miercuri în ședință. Află ce vor dezbate consilierii.

cjhunedoaraMiercuri, 30 septembrie 2015, la ora 11.00,va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul instituției din Deva, în Sala Mare de ședințe. Consilii vor avea în față, spre dezbatere și aprobare, 17 proiecte de hotărâre, după cum urmează:
1.     Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență elevelor Ana-Teodora Anuțoiu, Sonia-Adelina Șortan și doamnei profesor Felicia Mariana Amzulescu;
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
4.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean;
5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;
6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru personalul Muzeului Civilizației Dacice și Romane;
7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 -2016 pe drumurile județene;
8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții: Modernizare DJ 687F: Teliucu Inferior – Govăjdia-Lelese, km. 10+300 – 19+000 – rest de executat și Protecția conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone) afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km. 5+010 – 10+000 ale Consiliului Județean Hunedoara;
9.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara;
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD S.A. Deva;
11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru titular în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții Proiectare și execuție „Inchiderea depozitului urban neconform din Orăștie” și Proiectare și execuție „Inchiderea depozitului urban neconform din Deva” din cadrul Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Hunedoara din cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al Caietului de sarcini al Serviciului de operare și administrare a Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare;
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2015;
 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA.