Gheorghe Ile: ”Orice încercare de arogare publică individuală a tuturor proiectelor realizate până acum în municipiul nostru, este expresia lipsei de maturitate profesională și civică !”

ile la birouAdministrația locală a municipiului Vulcan informează, prin intermediul unui comunicat de presă, că a parcurs toate etapele de actualizare a documentului fundamental de dezvoltare locală, respectiv ”Strategia de Dezvoltare a municipiului Vulcan în peroada 2014-2020”.

”Acest document este expresia muncii de planificare, de proiectare și elaborare depusă de un colectiv competent format din reprezentanții Primăriei, ai Consiliului Local și cu contribuția însemnată a cetățenilor municipiului Vulcan, care au participat la dezbaterea publică a acestuia, îmbogățind prin propunerile domniilor-lor, paleta de inițiative locale destinate dezvoltării, evoluției și emancipării localității noastre. De-a lungul anilor această strategie a fost periodic actualizată ca urmare a viziunii de dezvoltare a localității, elaborată la nivelul conducerii executive a Primăriei, în colaborare directă cu toți cei ce în mod firesc se regăsesc în acest program de planificare, deosebit de complex și de o anvergură care presupune în mod obligatoriu munca de echipă. Fiecare proiect propus comunității și aprobat de Consiliul Local, este izvorât din această Strategie de Dezvoltare Locală, produs al competenței profesionale a mai multor oameni, coordonați permanent și în detaliu de primarul municipiului Vulcan”, explică primarul Gheorghe Ile.

Primarul Vulcanului arată că aceste mențiuni sunt necesare pentru eliminarea oricărei confuzii sau neclarități legate de modul în care sunt create și elaborate proiectele locale de dezvoltare și pentru corecta informare a tuturor cetățenilor.

Mai mult, Gheorghe Ile avertizează că ”orice încercare de arogare publică individuală a tuturor proiectelor realizate până acum în municipiul nostru, este expresia lipsei de maturitate profesională și civică, pe care cetățenii noștri au datoria să o dezavueze prin informațiile corecte pe care Primăria le pune la dispoziție și care sunt expuse în permanență în spațiul public.”

Acesta consideră că, prin angajamentul asumat față de toți cetățenii municipiului Vulcan, administrația locală de la Vulcan are obligația de a-i informa corect pe toți cei interesați asupra modului în care este administrată localitatea  și asupra modului în care echipa de conducere a asumat programul pentru dezvoltarea Vulcanului. ”Mulțumim tuturor celor ce contribuie la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru toate propunerilor lor și cerem cetățenilor Vulcanului să aibă încredere în ceea ce Primăria și Consiliul Local urmăresc să realizeze pentru evoluția, progresul și modernizarea localității noastre”, mai spune primarl Vulcanului, ing. Gheorghe Ile.