Consilieri județeni la Adunarea Regiunilor Europei

cjhd1O delegație a Consiliului Județean Hunedoara participă în perioada 2-4 noiembrie 2015 la o reuniune a Adunării Regiunilor Europei organizată la Winchester, Marea Britanie. Evenimentul are loc în cadrul ”Sesiunilor plenare de toamnă ale Comisiilor ARE (Adunării Regiunilor Europei)” la care au fost invitați să participe și reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara.
Delegația județului Hunedoara este compusă din secretarul județului, Dumitru Sorin Ștefoni, împreună cu consilierii județeni Valeriu Băbău, Dorina Pleșcan, Ioan Prip, Ioan Rus și inspectorul Anca Maria Dumitra din aparatul de specialitate al Consiliului Județean.
Agenda delegației hunedorene mai cuprinde participarea la lucrările unei conferințe internaționale privind inovația în sectorul public, eveniment organizat de asemenea de ARE.