Facilități pentru transportul la școală al elevilor din Petroșani

transport eleviAutoritățile locale de la Petroșani au avizat favorabil propunerea primarului Tiberiu Iacob Ridzi, prin care Primăria dorește să suporte integral costurile biletelor de transport lunare pe mijloacele de transport public local, pentru elevii domiciliați în municipiul Petroșani, în funcție de numărul de zile în care se desfășoară orele de curs.

Astfel, vor beneficia de această facilitate toți elevii din Petroșani care locuiesc în următoarele zone:

– Zona ,,Triaj”: Str. Transilvania, str. Bucegi, Str. Depoului str. Cârjei, str. G.Enescu, str. Mureșului, str. Oltului, str. Matei Basarab, str. Vsile Lupu, str. Ghe. Șincai. str. Nedeii; Str. Digului, str. Mândra, str. Boțoni, str. Nouă, str. Sirenei, str. Izvorului;

– Zona ,,Bosnia”: str. Funiculurului, str. Progresului, ,str. Poligonului, str. Uzinei,

str. Poenilor, str. Mărășești, str.1 Mai, str. Dealului, str. Dărănești; Str. Peștera Bolii;

– Zona Sașa: str. Livezeni, str. Părăieni;

– Str. Maleia;

– Str. Tudor Vladimirescu. nr.16., bl.D3.

Consiliul local Petroșani a adoptat însă și o măsură care vizează acordarea acestor drepturi în funcție de gradul de prezență la școală al celor care beneficiază de aceste facilități. Astfel, în situația în care se constat că elevul a înregistrat absențe în luna în curs pentru care se solicită biletele, în luna următoare numărul de bilete acordate se va diminua cu numărul zilelor iî care nu a frecventat orele de curs, conform adeverinței eliberate de unitatea de invățământ.