Profesorii primesc noi plăți în contul drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești

bani pentru profesoriÎn Monitorul Oficial nr. 806 din 29 octombrie 2015 a fost publicată OUG nr. 47/23.10.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare. Prin prevederile acestui document sunt alocate sume destinate finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională și finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și sume destinate plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din unitățile de învățământ special și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Astfel, pentru plata sumelor prevăzute prin sentințe judecătorești au fost alocați 644 milioane lei pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv 25,7 milioane lei în cazul unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională – se arată într-un comunicat al Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Hunedoara.

În ceea ce privește județul Hunedoara, unităților de învățământ preuniversitar de stat le-a fost alocată suma de 37,9 milioane lei (al doilea buget din țară după municipiul București), respectiv 1,945 milioane lei pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională. Aceste sume sunt destinate plăților tranșelor aferente anului 2015 (acolo unde mai este cazul) și celor aferente anului 2016, inclusiv plata celei de a patra tranșe pentru acest an (stabilită prin OUG 83/2014).