SIP cere în instanță dobânzi pentru sumele compensatorii din 2011

sipSIP Hunedoara se va adresa din nou instanțelor de judecată pentru a solicita plata dobânzilor legale aferente sumelor compensatorii tranzitorii corespunzătoare diferențelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, a Legii-cadru nr. 284/2010 și Legii nr. 285/2010, cuvenite membrilor de sindicat pentru perioada 1 ianuarie – 12 mai 2011 conform sentințelor civile pronunțate de Tribunalul Hunedoara.

Prin sentințele menționate, unitățile de învățământ au fost obligate la calculul și plata sumelor compensatorii tranzitorii corespunzătoare diferențelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 a Legii-cadru nr. 284/2010 și Legii nr. 285/2010, pentru perioada 1 ianuarie – 12 mai 2011, actualizate în funcție de rata inflației, la data efectivă a plății.

”Deși sentințele mai sus menționate sunt irevocabile, nici până în prezent membrii noștri de sindicat nu au beneficiat de plata integrală a drepturilor salariale dispuse de instanța de judecată. Este deci evident că s-a produs un prejudiciu de necontestat membrilor noștri de sindicat, prin faptul că aceștia au fost lipsiți de folosul sumelor de bani dispuse de Tribunal, în plus față de prejudiciul creat inițial în patrimoniul membrilor noștri de sindicat prin plata unor salarii sub nivelul celor reglementate prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008. În opinia noastră, acordarea dobânzii legale se impune pentru neplata la scadență a sumei datorate, creditorii (membrii de sindicat beneficiari ai sentinței menționate) fiind privați de folosirea sumei de bani cuprinse între data scadenței și data plății efective. Daunele-interese moratorii (dobânda legală) reprezintă o sancțiune pentru întârzierea la plată a unor obligații, dispuse – în cazul de față – de instanța de judecată în sarcina angajatorului, care acoperă perioada 1 ianuarie – 12 mai 2011”, explică reprezentanții SIP prin intermediul unui comunicat.

Pentru deschiderea acțiunilor în instanță sunt necesare sentințele pronunțate de Tribunalul Hunedoara pentru perioada 1 ianuarie – 12 mai 2011 și împuternicire din partea membrilor de sindicat.

Toate materialele pot fi vizualizate/descărcate de pe site, de la rubrica CONSULTAȚII JURIDICE și PROCESE.

Membrii de sindicat sunt rugați să-și verifice situația (existența sentințelor civile pentru anul 2011, cuprinderea în tabelele împuternicire pentru noile procese, corectitudinea datelor personale din tabelele împuternicire) raportat la cele de mai sus.