Concurs de fotografie la Hunedoara

concurs foto la hunedoaraPrimăria municipiului Hunedoara organizează în perioada 10.12. – 22.12.2015, concursul „Hunedoara în straie de sărbătoare”. Scopul concursului este ilustrarea celor mai frumoase imagini cu Hunedoara împodobită cu decoraţiunile de iarnă. Clasamentul se realizează prin numărul de „like”-uri strânse de fiecare concurent. Imaginile trebuie trimise pe pagina de facebook „Primăria municipiului Hunedoara” într-un mesaj privat în care vor fi menţionate numele complet şi numărul de telefon al participantulu. Contorizarea voturilor ( Îmi place/Like) va avea loc până în data de 29.12.2015.

REGULAMENT:
PARTICIPAREA LA CONCURSUL FOTO:
Art. 1 – Concursul foto se va derula în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabilă.
Art. 2 – Concursul se va desfăşura 10.12.2015 – 22.12.2015, se acceptă pozele trimise în perioada 10.12.2015 – 22.12.2015
Art. 3 – La acest concurs poate participa orice persoană fizică, membră a comunităţii Facebook, cu domiciliul în Hunedoara cu excepţia angajaţilor Organizatori, precum şi a membrilor familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, fraţi). Participarea este gratuită. Participanţii la această Campanie sunt denumiţi în cele ce urmează şi ” Utilizatori”.
Art. 4 – Pentru a participa, utilizatorii trebuie să acceseze pagina de Facebook a Primariei Municipiului Hunedoara, să apese butonul ” Îmi place / Like” din partea de sus a paginii, să trimită pozele cu tematica specifică titlului concursului, să recomande prietenilor să le voteze fotografia. Este permisă înscrierea a maximum 2 poze ale aceluiaşi utilizator pe toată durata concursului. Aceeași fotografie nu poate fi postată de mai mulți utilizatori.
Art. 5 – Fotografiile trimise trebuie sa fie originale, realizate de utilizatori, realiste, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale ce presupun drepturi de autor și care nu aparțin participantului. Fotografiile trebuie să fie în format jpg, png sau gif. Fotografiile înscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturaţie, nivele de culoare şi crop. Nu se pot adăuga sau elimina elemente din imagine. Nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul). Orice alt procedeu de procesare în afara de cele enumerate mai sus va duce la descalificarea imaginii respective.Fotografiile trebuie să aibă un conținut decent. Organizatorul are dreptul de a efectua verificări asupra originalității fotografiilor, fiind îndreptatit să ceară utilizatorilor dovezi suplimentare în acest sens.
Art. 6 – Nu se acceptă fotografii care sunt copiate de pe internet, conțin mesaje obscene sau indecente, nu respectă condițiile prezentului regulament, nu respectă condițiile impuse de lege (sunt materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare sau materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale), nu se încadrează în direcțiile și temele campaniei sau care reprezintă încercări de fraudare a sistemului. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanți și care nu respectă condițiile menționate mai sus.
Art. 7 – Utilizatorii sunt unici responsabili pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii la acest concurs. Participanții sunt în întregime responsabili de conținutul imaginilor, textelor și informațiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a respectivului material, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis.
Art. 8 – Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza informații pe care participanții la concurs le postează sau le fac disponibile în spațiile dedicate concursului.
Art.9 – Pentru a putea vota o fotografie înscrisă în concurs, utilizatorii de Facebook trebuie să fie fani ai paginii Primaria Municipiului Hunedoara. Votarea se realizează apăsând butonul „Like” situat sub fotografie. Un utilizator poate să voteze un număr nelimitat de fotografii. Un utilizator poate să voteze o singură dată aceeași fotografie pe toată durata concursului.
Art. 10 – Fotografiile cu cele mai multe voturi primite din partea utilizatorilor până în data de 29.12.2015, clasate pe primele 3 locuri, vor fi premiate. Organizatorul va dezvalui premiile, în ziua finalizării votului.
Art . 11 – Concursul nu este sponsorizat, susţinut sau administrat de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la acest concurs înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul concursului sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator în condiţiile prezentului Regulament.
Art. 12 – Organizatorul concursului nu îşi asumă responsabilitatea:
a. pentru fotografiile înscrise după terminarea concursului;
b. dacă datele furnizate la înscrierea în concurs nu pot fi identificate. În acest caz, Organizatorul nu îl va putea contacta pe câştigător pentru a-i livra premiul.
c. pentru întreruperile intervenite oricând şi indiferent de cauză ale serviciului de internet şi/sau a serverului ce găzduieşte Site-ul, indiferent de motivul întreruperii.
d. pentru orice fotografie însuşită în mod ilegal de către utilizatori, sau care încalcă dreptul de proprietate asupra fotografiei respective.
LITIGII ŞI FRAUDE:
Art. 13 – În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
Art. 14 – Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.