Consiliul pentru dezvoltare regională se reunește joi la Deva

adi davidConsiliul județean Hunedoara este gazdă a ședinței ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, care se va desfășura joi, 10 decembrie la Deva.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene. Începând cu data de 28.07.2015, președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest este Adrian Nicolae David, președintele C.J.Hunedoara, iar vicepreședinte este Titu Bojin, președintele C.J.Timiș.