Ce trebuie să facă pensionarii mineri pentru a primi gratuitățile aferente anului 2015 ?

snimvjPentru a beneficia de sumele aferente gratuităților la energia electrică și termică aferente anului 2015, pensionarii sunt rugați să se prezinte la unitățile miniere arondate cu următoarele documente:
1. contract de locuință- original și copie.
2. buletin- cartea de identitate soț și soție- original și copie.
3 ultimul cupon de pensie- original și copie.
4. facturi originale pe anul 2015

Soțiile urmașe trebuie să se prezinte cu act de deces al soțului miner în original și copie și decizia de pensie de urmaș.
Toate documentele trebuiesc depuse până la data de 29.01. 2016 la cele trei unități miniere ale Societății Naționale pentru Închideri Mine Valea Jiului, respectiv EM Uricani, EM Paroșeni și EM Petrila, plățile urmând a fi efectuate în luna februarie.