Instituțiile publice trebuie să depună la fisc declarații privind fondul de salarii utilizat în anul 2015

taxeAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice informeaza institutiile publice finantate din bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, precum si din bugetele institutiilor publice ale caror cheltuieli de functionare si de capital se asigura din venituri extrabugetare si subventii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, in functie de subordonare, ca au obligatia depunerii datelor si informatiilor privind numarul de personal si fondul de salarii utilizat in anul 2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 186/1995, republicata in M.O. nr. 7/12.01.1998.

Termenul limita de depunere a situatiilor este 15 ianuarie  2016.

De asemenea reaminteste ca legislatia privind salarizarea personalului bugetar  s-a schimbat conform Legii nr. 284/2010 si a Legii nr. 63/2011 (pentru invatamant), motiv pentru care anexele (formularele) contin modificari.

Incadrarea unor institutii publice a fost schimbata conform O.U.G. nr. 96/2012.

Programul informatic, ce conţine şi formularele de completat, poate fi preluat de pe site-ul instituţiei (www.dgrfptm.ro  –  asistentă contribuabili  – formulare şi programe  – state de funcţii conform H.G. nr. 186/1995). Se va utiliza varianta de program folosita la semestrul I al anului 2015.

Pentru preluarea formularelor pe suport magnetic este necesar un CD .

In cazul in care in NOMFISC, in dreptul codului fiscal apare denumirea veche a institutiei publice, la intocmirea lucrarii se va utiliza denumirea actuala. In adresa care insoteste lucrarea se va preciza faptul ca denumirea actuala a institutiei nu corespunde cu cea din NOMFISC sau orice alte modificari.

Preluarea datelor, atât pe suport de hârtie (formularele), cât şi pe suport magnetic CD, se va face de către  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara,  serviciul Tehnologia Informaţiei, d-na Daradici Mihaela : adresă e-mail: mihaela.daradici.hd@mfinante.ro,  tel. 0254214768.