Prefectura Hunedoara a analizat în 2015 un număr de 40.285 acte administrative

prefecturaPotrivit unui comunica al Instituției Prefectului județului Hunedoara, în cursul anului trecut la nivelul Prefecturii Hunedoara s-a procedat la controlul de legalitate a unui număr de 40.285 de acte administrative adoptate sau emise  de autorităţile administraţiei publice locale  şi judeţene, fiind evaluate sub aspectul legalității 234  de hotărâri adoptate de  Consiliul Judeţean;  732 de dispoziţii  emise de Preşedintele  Consiliului  Judeţean; 9.974 hotărâri adoptate de  Consiliile locale; 29.345 dispoziţii emise  de primarii unităţilor administrativ teritoriale .

Pentru actele considerate  nelegale sau necorespunzătoare  din punct de vedere  al tehnicii legislative, s-a înaintat procedură prealabilă solicitându-se reanalizarea lor în scopul  completării, modificării  sau revocării, după cum urmează:

– un număr total de 418 proceduri prealabile sau atenționări privind neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care s-au efectuat 115 proceduri/atenționări pentru dispoziţii emise de către primari şi 303 proceduri/atenționări pentru hotărâri adoptate de către consiliile locale;

– un număr de 406 acte au fost revocate, completate,  modificate  sau au fost comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate.

Precizările au fost făcute de Instituția Prefectului în contextul în care, în ultima perioadă, au existat tot mai multe afirmații în spațiul public legate de modul în care prefectul, ca reprezentant al Guvernului, își desfășoară activitatea în raport cu administrațiile publice din județ, în special cu cea din municipiul Hunedoara. ”Așa cum am mai informat, activitatea prefectului este expres reglementată de cadrul legislativ, iar în raport cu administrațiile publice locale singurul element care se are în vedere este respectarea legii în ceea ce privește adoptarea hotărârilor de consiliul local sau emiterea dispozițiilor primarilor, aceasta fiind una dintre activitățile de bază oferite prin lege în competența prefectului, și anume verificarea legalității actelor acestor autorități prin intermediul instanței de contencios administrativ. Prefectul județului Hunedoara precizează, așa cum a mai făcut și în trecut, că nu dorește să intre într-o dezbatere cu conotații politice. Domnul Sorin Adrian Vasilescu a luat act de afirmațiile făcute în spațiul public și consideră că declarațiile politice sunt esența unui sistem democratic, dar acestea trebuie să aibă un suport real pentru a fi utile cu adevărat locuitorilor județului Hunedoara, iar cu privire la funcția deținută în prezent, aceea de prefect, informează că va stărui în respectarea legilor în vigoare ale României, care guvernează administrația publică și că nu va ceda presiunilor politice”, se arată în comunicatul Biroului de presă al Prefecturii Hunedoara.