Start pentru Legea ”Fiecare Copil la Grădiniță” și în județul Hunedoara

ovidiuroPrefectura Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean și Asociația OvidiuRo anunță derularea, la Deva, a sesiunilor județene de informare a primarilor și respectiv a directorilor de grădiniță asupra modului de implementare a programului național reglementat prin Legea nr. 248/2015. Sesiunile de informare își propun clarificarea mecanismului implementării programului național în contextul problemelor specifice din localitățile din județul Hunedoara.

”Preocuparea față de educația tinerilor rămâne o provocare permanentă și un deziderat în același timp. De modul în care înțelegem să protejăm și să sprijinim copiii în devenirea lor depinde viitorul nostru, dar înainte de toate reflectă gradul de civilizație al unei națiuni și valorile pe care aceasta le respectă. Astfel, încurajarea rămânerii în procesul de învățământ apare ca o necesitate în actual context, în care abandonul școlar este tot mai ridicat. Primarii, cei care sunt prima verigă de relaționare cu comunitățile, sunt chemați să răspundă acestei misiuni nobile de a-i ajuta pe cei mai tineri cetățeni din zona lor de competență, motiv pentru care îi felicit de pe acum”, a transmis Sorin Adrian Vasilescu, Prefectul județului Hunedoara.

Legea și normele de aplicare stabilesc cadrul legal favorabil educației preșcolare pentru toți copiii din România, dar succesul programului va fi decis de implicarea tuturor actorilor locali. Știm din etapa de pilotare că înscrierea cât mai multor copii la grădiniță și condiționarea strictă a acordării stimulentului educațional de prezență sunt esențiale. Ceea ce va conta însă va fi capacitatea echipelor locale de a colabora și de a găsi soluții la problemele punctuale precum și susținerea instituțiilor județene și naționale”subliniază Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.

Legea nr. 248/2015 sau ,,Legea Fiecare Copil la Grădiniță” – votată în Parlamentul României și promulgată de Președinte în noiembrie 2015 – încurajează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani prin acordarea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a celor mici la grădiniță.

Legea nr. 248/2015 răspunde obiectivelor cu privire la reducerea abandonului școlar (la 11.3%) și a sărăciei și inechității sociale ce derivă din Strategia Europa 2020. În 2014 rata abandonului școlar în România ajunsese la 18.5% și se estimează că în prezent doar unul din trei copii săraci beneficiază de educație timpurie. Potrivit Ministerului Muncii mai mult de 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță. În județul Hunedoara, în cele 69 de localități, sunt aproximativ 1.362 de potențiali beneficiari ai programului.

Două principii stau la baza mecanismului de implementare a programului detaliat în normele de aplicare:

  1. condiționarea strictă a acordării stimulentului de prezență la grădiniță

o    acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este strict condiționată de prezența zilnică a copiilor. Totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.

o    prezența zilnică o țin educatorii, după un formular similar celui folosit de OvidiuRo în programul pilot. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj.

  1. aducerea cât mai multor copii la grădiniță, cât mai simplu

o    Copiii eligibili sunt identificați de asistenții sociali din primării, pe baza unui dosar social care atestă un venit de sub 284 lei / membru de familie.

o    Stimulentul educațional se distribuie lunar în perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere completată de părinți sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declarația este standard și ușor de completat. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.

o    Înscrierea în Program este deschisă până la finalul lunii noiembrie, pentru a permite familiilor care văd exemplul bun al altora să își înscrie copiii la grădiniță și după începerea anului școlar. Stimulentul educațional se acordă începând cu luna în care preșcolarul a îndeplinit criteriile de frecvență.

o    Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația, bursele sau subvențiile agricole.

o    Tichetele sociale pentru grădiniță vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezențe completat de educatori.

o    Banii necesari pentru plata stimulentelor educaționale se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

o    Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniță în perioada de valabilitate, numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

Există două situații pe care aceste norme nu le pot reglementa, respectiv: a) copiii lăsați în grija bunicilor sau altor rude, fără forme legale; b) copiii care nu au CNP. Pe termen lung, se impun eforturi pentru luarea în evidență a tuturor copiilor, inclusiv simplificarea legislației privind întocmirea actelor de identitate (ex. pentru a se evita pe viitor situația în care copilul nu primește CNP pentru că mama nu are ea însăși acte de identitate).