Ce lucrări publice au în vedere autoritățile publice din municipiul Vulcan pentru anul 2016 ?

ile la birouSăptămâna trecută, consilierii locali din municipiul Vulcan au aprobat, cu unanimitate de voturi, bugetul local pentru 2016.  ”Repartizarea resurselor financiare proprii şi sumele defalcate din impozitul pe salarii, se face în principal pentru: autorităţi publice, alte servicii publice generale, apărare, ordine publică si siguranţă naţională, învăţământ, sănătate, cultură, recreere si religie , asigurări si asistenţă socială, gospodărie comunală şi locuinţe, protecţia mediului, combustibili si energie, transporturi şi alte acţiuni economice”, ne-a declarat, pe marginea acestui subiect, primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile.

Bugetul local pe anul 2016 a fost stabilit la venituri inițiale estimate în sumă de 36.425,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 40.454,49 mii lei. Acest bugetul a fost construit pe baza elementelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală la care s-au adăugat și propunerile cetățenilor participanți la dezbaterea publică de săptămâna trecută.

Odată cu bugetul local, consilierii de la Vulcan au fost invitatați să analizeze și să valideze și lista investițiilor publice pe care și le propun, pentru anul 2016, autoritățile locale din această localitate. Iată, în linii mari, care sunt lucrările publice pe care edilii din Vulcan vor să le deruleze în cursul acestui an:

 • Amenajare și dotare punct SALVAMONT în Pasul Vulcan.
  • Refuncţionalizare cămin C1, C2,C3 în locuinţe sociale.
  • Modernizarea ambulatoriului de la Spitalul Municipal Vulcan.
  • Reabilitarea termică a clădirii Spitalului Municipal Vulcan.
  • Modernizarea unitatilor de învățământ preșcolar din municipiul Vulcan (elaborarea documentațiilor tehnice, avize, acorduri, expertize).
  • Achiziționare sistem de supraveghere la gradinița aferentă Școlii Gimnaziale nr. 6.
  • Achiziționare sistem de supraveghere pentru 3 corpuri aferente Colegiului tehnic Mihai Viteazu, Școlii generale nr. 5 și pentru clădirea Școlii Teodora Lucaciu.
  • Reabilitarea acoperișului Căminului Social de la fosta Unitate Militară.
  • Reparaţii apartamente din fondul locativ.
  • Extindere şi modernizare iluminat public- lucrări pentru zonele Jiu Paroşeni, Dealu Babii,Sohodol, Coroieşti, Cocoșvar.
 • Construire grup sanitar public zona bl.G4.
  • Modernizare sistem de încălzire la Sala de Sport cu 50 locuri din municipiul Vulcan.
  • Lucrări reabilitare termică pentru cantina de ajutor social, pentru grădinița din incinta Școlii gimnaziale nr.6 , Gradinița nr.1 cu Program Normal, Gradinita nr.1 cu Program Prelungit, Centrul educațional și de cultura „Șansa”, Grădinița cu Program Normal nr. 4, Sala de sport Vulcan.
  • Reabilitarea DJ 664 Tg-Jiu-Turcinești-Schela-Pas Vulcan-Vulcan, km 42+500-44+930, sector intravilan (zona Dincă-stația telegondolă).
 • Modernizarea străzilor din zona Mercur până la Liceu.
  • Amenajare parcări( zona blocului 1M și Postă).
  • Reabilitare strada Căprioara.
  • Amenajare alei pietonale – Treptele din zona Sc. Gim. Nr. 6

Tot în cursul anului 2016, Primăria Vulcan își propune trecerea de la etapa de elaborare a unor documentații tehnice la cea de execuție, pentru alte lucrări edilitare esențiale, după cum urmează:

 • DJ 666 Vulcan – Dealu Babii – Merișor (pe sectorul de drum din intravilan).
  • Zona centralăa orașului pentru reabilitare drum și parcări în zona bl.45 – bl.41 – bl.46 – str. Romană, str. Dorobanților, str. Traian, parcare față-spate la bl.23 , drum de acces pe strada Traian și drum de acces pe strada Platoului.
  • Elaborare documentație tehnică pentru reabilitare zona Coroești, respectiv, strada Coroești, str. Valea Lupsească, str. Valea Ungurului, str. Seciului, str. Șcanească
  • Reabilitare străzi din Colonia de Jos.
  • Reabilitare străzi Vasile Alecsandri, str. Brazilor, Pinului, Bazinului, Valea Morii și accesul la sala de sport.
  • Reabilitare străzi din Colonia Țărănească de la Sohodol.
  • Reabilitare cartier Micro 2 (cartier Traian) – Aleea Muncii până la str. Traian (la centrul Șansa) – Aleea Muncii până la
  B-dul. Mihai Viteazu (zona bl. B1, B2, B3, bl. E1, E2), inclusiv parcarea din spatele chioșcurilor, paralel cu bl. F9 și aleea de acces pe b-dul Mihai Viteazu de la bl. C25.

În măsura în care se va reuși atragerea de fonduri suplimentare la buget, fie ele din surse guvernamentale, de la Consiliul județean sau prin atragerea de surse financiare europene sau chiar private, și alte lucrări edilitare care sunt așteptate de locutiroii municipiului Vulcan vor fi demarate în cursul acestui an.

”Sunt multe lucruri încă de făcut în orașul nostru, pentru ca toate să fie puse la punct așa cum trebuie, conform așteptărilor și pretențiilor cetățenilor. Nu ne sunt indiferente, dar în limita banilor de care municipalitatea dispune într-un singur an, încercăm să programăm investițiile, în așa fel încât ele să poată fi făcute și în condiții de calitate optime, dar să răspundă și așteptărilor unui număr cât mai mare de cetățeni. Cert este că și noi, asemenea tuturor cetățenilor, ne dorim să finalizăm cât mai repede investițiile neceare pentru dezvoltarea și înfrumusețarea localității noastre și, în acest sens, am acționat, acționăm și vom acționa cu responsabilitate”, precizează Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

Edilul își exprimă de asemenea mulțumirea față de membrii Consiliului local, care au înțeles și de această dată importanța lucrărilor de investiții propuse în structura Bugetului local, și au dat girul lor pentru acest Buget. De aseemenea, în oponia primarului, mulțumiri se cuvin tututor specialiștilor din Primărie care au lucrat la elaborarea și fundamentarea bugetului public al municipiului Vulcan, precum și cetățenilor, ale căror observații și recomandări au stat la baza deciziilor autorităților locale.