Scrisoarea anuală către cetățeni a primarului Tiberiu Iacob Ridzi

tiberiuiacob11Stimaţi cetăţeni,
În faţa unui nou moment de bilanţ, vin în faţa dumneavoastră cu satisfacţia faptului că, şi în anul 2015, am reuşit, împreună, să realizăm proiectele pe care ni le-am propus pentru comunitatea noastră.
Fie că a fost vorba despre continuarea sau finalizarea unor proiecte, fie că a fost vorba despre lucrări curente, despre rezolvarea unor probleme sociale sau despre activităţi culturale, am abordat toate aceste lucruri, împreună cu colegii din cadrul Administraţiei Publice Locale, al Consiliului Local şi cu ajutorul dumneavoastră, al cetăţenilor, cu maximă responsabilitate. Iar rezultatele nu au întârziat, în mod firesc, să apară.
Permiteţi-mi să vă readuc în atenţie doar câteva din lucrurile pe care, împreună, am reuşit să le facem în anul 2015 la Petroşani.
Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat
● Am executat lucrări de reabilitare străzi în municipiul Petroşani constând în covoare asfaltice pe străzile Intrarea Eroilor, acces bazinul de înot, Aviatorilor, C-tin Mille, DN 66 între sensurile giratorii Cloșca – M. Viteazu (1 sens), acces Centrul de Informare Turistică, Eroilor, parcare între str. 9 Mai-Aleea Trandafirilor, Cărbunelui, acces Sala Polivalentă, Mihai Eminescu spre gară, Gelu, Brazilor, C-tin Brâncuși, Sașa ● Am finalizat lucrările de reabilitare termică la blocurile de locuinţe nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16 situate pe str. Păcii, la bl. 92 şi str. 1 Decembrie 1918 şi am continuat lucrările de reabilitare termică la bl. 12, 18 și 20 de pe str. Păcii ● Am reparat trotuarele în zona parcului de la Piața Centrală, str. Gelu, acces Centrul de Informare Turistică ● Am betonat rigolele aferente intersecției str. Muncii cu Șt. O. Iosif şi intersecției str. 1 Mai cu DN 66 ● Am achiziţionat energie electrică la preţ avantajos de la Bursa Română de Mărfuri obţinând astfel economii importante la plata energiei electrice ● Am realizat iluminatul ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi am asigurat mentenenţa reţelelor de iluminat public ● Am întreţinut zona verde din municipiu, am plantat 400 de pomi ornamentali şi material dendrologic, am cosmetizat 300 arbori ● Am colectat cca 8500 tone deşeuri menajere, peste 500 tone deşeuri din demolări.
Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale
● Am finalizat şi pus în funcţiune „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Petroşani” ● Am obținut aprobarea de a include investiția „Reabilitarea şi modernizarea cinematografului Victoria din municipiul Petroșani” în programul de finanțare al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ● Am realizat Planul de dezvoltare locală a municipiului Petroșani pe perioada 2014-2020 ● Am realizat monitori­zarea şi raportarea postimplementare pentru proiectele cu finanţare europeană finalizate ● Am pregătit documentaţii tehnico-economi­ce în vederea accesării de fonduri nerambur­sabile în viitoarea perioadă.
Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local
● Am montat centrale termice pe gaz la Grădiniţa PN2 de pe str. Aviatorilor şi Grădiniţa PP3 din cartierul Carpaţi ● Am început montarea unor centrale termice pentru alte 3 grădiniţe, respectiv Grădiniţa PP1+PN1 de pe str. Constructorul, Grădiniţa PP2 de pe str. Aviatorilor şi Grădiniţa PN5 str. Independenţei ● Am început lucrările de reabilitare termică la Grădiniţa PN2, Grădiniţa PP2, ambele de pe strada Aviatorilor, şi PP3 din cartierul Carpaţi ● Am realizat documentaţii tehnico-economice pentru 11 instituţii de învăţământ în vederea introducerii centralelor termice pe gaz ● Am executat, ca în fiecare an, lucrări de reparaţii curente şi igienizare la toate unităţile de învăţământ.
Fonduri pentru cultură,   culte, sport
● Am continuat organizarea unor evenimente cultural- sportive şi am sprijinit promovarea şi păstrarea tradiţiilor locale ● Am sprijinit instituţiile de cultură, organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ, cultele şi asociaţiile sportive.
Fonduri în domeniul social
● Am luat măsurile legale în domeniul protecției copilului și a familiei, protecției persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap precum şi pentru prevenirea și combatearea marginalizării sociale ● Am finanțat serviciile pentru acordarea hranei calde pentru persoanele cu probleme sociale ● Am încheiat parteneriate public-privat cu centrele sociale care desfășoară activități de protecție socială, acestea primind cofinanțare din bugetul local.
În perspectiva anului 2016 am în vedere următoarele direcţii de modernizare și dezvoltare a municipiului nostru:
● Anveloparea treptată a școlilor si clădirilor administrației publice locale din municipiul Petroșani ● Asfaltarea străzilor Egalităţii, Împăratul Traian, Griviţa Roşie, Radu Şapcă, Micu Klein, Gheorghe Doja ● Reabilitarea străzii 1 Decembrie 1918 între km 128+390 – km 130+290 (DN 66), în lungime de 1900 m ● Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale „Avram Stanca”, a Şcolii Gimnaziale „I.G. Duca” – sediul nou, a Şcolii Gimnaziale nr. 7 ● Construcția unor puncte, centrale și rețele termice pe gaze naturale pentru 4 licee și 7 școli gimnaziale, respectiv Colegiul Economic „Hermes”, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”, Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” – sediul vechi, Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” – sediul nou, Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială „Avram Stanca”, Şcoala Gimnazială nr. 5, Şcoala Gimnazială „Carmen Sylva” şi Şcoala Gimnazială nr. 7 ● Continuarea lucrărilor de construire a grădiniței cu program normal și prelungit de la Școala Gimnazială „I.G. Duca” ● Reabilitarea și modernizarea cinematografului Victoria din municipiul Petroșani ● Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajarea sa muzeistică ● Anveloparea treptată a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani ● Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor: Şcoala Gimnazială nr. 2, Grădinița din str. Dacia, Cantina socială și punctul de colectare deseuri din zona Colonie ● Achiziţionarea unor echipamen­te pentru locuri de joacă pentru copii ● Finanțări nerambursabile a serviciilor sportive și religioase în baza Legii nr. 350/2005.
Vă mulţumesc, în special, dumneavoastră, dragi locuitori ai municipiului nostru, care prin onorarea obligaţiilor fiscale ați făcut posibilă realizarea obiectivelor enumerate!
Doar prin contribuția dumneavoastră vom reuși împreună să aducem un mod de viață la nivel european pentru cetățenii municipiului nostru!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Cu deosebit respect şi consideraţie,
Primarul dumneavoastră,
Tiberiu Iacob-Ridzi