Guvernul a stabilit limite pentru contractarea finanțărilor rambursabile de către autoritățile administrației publice locale

sedinta-guvernGuvernul a stabilit, printr-o Hotărâre, ca limita anuală privind finanțările rambursabile (ex. împrumuturi de la bănci comerciale, instituții de credit) care pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, să fie de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 și 2018.

Aceeaşi limită anuală de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 și 2018 a fost stabilită pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Aceste limite anuale pentru contractarea finanțărilor rambursabile și efectuarea tragerilor din finanțările rambursabile au fost stabilite pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat. De asemenea, au fost avute în vedere prevederile Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 și Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.

Trebuie menționat că aceste plafoane nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale și nici pe cele alocate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucție și Dezvoltare a Balcanilor.

Referitor la această Hotărâre de Guvern au fost consultate structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.