Scrisoarea primarului Ilie Păducel adresată cetățenilor orașului Petrila

folclorStimați cetățeni ai orașului Petrila,

Cu mulțumirea faptului că parteneriatul dintre administrația locală a orașului Petrila și cetățenii orașului nostru s-a dovedit, și în anul 2015, unul foarte bun, mă adresez dumneavoastră, la ora unui necesar bilanț, atât pentru a fi în deplin acord cu prevederile legislației în vigoare cât și pentru a vă reaminti lucrurile bune pe care am reușit să le facem împreună pentru comunitatea noastră.

Înainte de toate, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că, în anul 2015, spiritul cetățenesc al locuitorilor orașului Petrila s-a materializat nu doar prin atitudinea civică de care ați dat dovadă, cât mai ales prin onorarea obligațiilor fiscale privind achitarea taxelor și impozitelor locale. Vă informez că în anul 2015 gradul de încasare al impozitelor și taxelor locale în orașul Petrila a fost de aproape 100%, iar pentru acest fapt vă mulțumesc.

Trebuie să știți că din banii colectați de la cetățeni, cărora am reușit, prin eforturi susținute, să le alăturăm alte importante resurse financiare de la bugetul Consiliului județean, de la bugetul de stat și din fonduri europene, am putut duce la bun sfârșit multe din proiectele pe care le-am asumat atunci când m-ați învestit cu încrederea dumneavoastră în funcția de primar al orașului nostru. Dați-mi voie ca, la acest nou ceas de bilanț, să vă readuc în atenție câteva din cele mai importante investiții și activități edilitar-cetățenești pe care le-am realizat pe parcursul anului trecut.

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ:

  • În cadrul programului de modernizare străzi și parcări în zona Cap Linie Petrila – Cap Linie Lonea, finanțat din fonduri europene, am reușit să executăm aproape jumătate din lucrările prevăzute, după cum urmează: asfaltare str. Colonie Cimpa; asfaltare str. Burdești; asfaltare str. Birăoni; asfaltare str. Valea Cimpii, construire pod Jieț (80%). Lucrările la aceste obiective vor fi reluate imediat ce vremea va permite organizarea de șantier, urmând a fi finalizate în cursul acestui an.
  • Cu fonduri de la bugetul local sau prin atragerea de fonduri de la bugetul de stat, am reușit să finalizăm și alte lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, după cum urmează: asfaltare str. Birăoni 2; reparații pod zona Maleia; reparații balustradă pod Jieț DJ; reparații cu mixturi asfaltice DJ 709H Petrila – Jieț 2; reparații rigole și trotuar bl. 7, str. 6 August; lucrări de reparații cu mixtură asfaltică a parcărilor de pe străzile T.Vladimirescu, bl. 36 și str. Minei, bl.39; reparații gard și rigolă stadion Parângul Lonea; amenajare rigolă la Capela Cimpa (pe o lungime de 90 de metri); decolmatare și regularizare pârâul Bechi; lucrări de canalizare str. Parângului; pietruire străzi pe str. Birăoni, str. Lunca, str. Jieț, str. Galerie Cimpa, Popi, 8 Martie, str. Valea Cimpei, str. Taia, str. Tirici, str. Minei;

20151207_111746INVESTIȚII ÎN MODERNIZAREA LOCUINȚELOR:

  • Am acordat și în cursul anului 2015 o atenție deosebită modernizării blocurilor de locuințe din orașul Petrila. În acest sens, au fost efectuate următoarele lucrări de investiții: finalizare lucrări de reabilitare termică și energetică la bl. 29 din str. 8 Martie și bl. 319 din str. Republicii; lucrări de reparații la bl. 20 de pe str. 8 Martie, bl. 317 de pe str. Republicii; bl. 1, 2 și 3 de pe str. 22 Decembrie; bl.5 și 8 de pe str. Muncii; reparații interioare la bl. 103A ap.36 din str. Republicii, bl. 29 ap.4 din str. 8 Martie, bl.18 ap.14 din str. Parângului; reparații grupuri sanitare pe str. Parângului 18/10; lucrări de demontare coșuri de fum de la CT 7; reparații la coloana de scurgere de la bl. 14, ap.2 din str. Muncii etc.

INVESTIȚII ÎN INFRASTRCUTURA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ:

  • Unul din cele mai importante proiecte pe care am reușit să le ducem la bun sfârșit în cursul anului 2015 a fost cel prin care am dorit să asigurăm toate condițiile pentru refuncționalizarea cabinetelor de specialitate de la Ambulatoriu de specialitate din cadrul Centrului Multifuncțional de Sănătate Petrila. În acest sens, grație accesării de bani europeni nerambursabili am finalizat, în anul 2015, procedurile de achiziție pentru aparatura medicală și mobilierul aferent cabinetelor medicale de specialitate.
  • În același timp, am reușit să finalizăm și ultimele lucrări de reparații la Centrul Multifuncțional Petrila, după cum urmează: reparații interioare la saloanele pentru pacienți; reparații instalații sanitare; reparații la instalația de încălzire; reparații la conducta prncipală de apă rece și coloanele de distribuție; reparații la coloana de apă caldă și cuplare la conducta principală a Spitalului; reparații la conducta de canalizare a Spitalului; mutarea și punerea în funcțiune a centralei termice de la bl. 34 din str. Republicii la CMS Petrila; lucrări de recompartimentare a cabinetelor de specialitate ambulatorii din cadrul CMS Petrila.
  • Tot în domeniul asistenței medicale, în baza noilor prevederi legale, au fost amenajate două cabinete medicale școlare, unul de medicină școlară și unul de medicină dentară școlară, pe care le-am dotat corespunzător și pentru care am asigurat asistența medicală cu personal de specialitate.

ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII PUBLICE:

  • În anul 2015 au fost efectuate o serie de alte lucrări publice, din care amintim: reparații interioare (zugrăveli, instalație de încălzire, instalații electrice) la Serviciul Local de Impozite și Taxe; reparații toalete la sediul Primăriei orașului Petrila; reparații la tavanul fostei Direcții a orașului Petrila; lucrări de ecologizare a albiilor Jiului de Est și pâraielor Jieț, Răscoala, Taia, Moșici, Defor, Ludului, Boantei, Cetății; lucrări de extindere a ilumiatului public, în lungime totală de 2570 ml pe străzile Mesteacănului, Maleia, Colonia Cimpa și montarea de stâlpi noi pentru iluminat stradal (17 buc) pe străzile Maleia, Jieț, 8 Martie, T.Vladimirescu, Cimpa, Birăoni, Minei; confecționare și montare a unui număr de 48 de bănci pentru odihnă; reparații la Obelisc; reparații la puntea peste Jiu (zona Service), puntea din 6 August, puntea de pe str. Liliacului, puntea peste pârâul Taia (zona Juroni), puntea peste pârâul Moșici și Podul Prieteniei; servicii de curățenie și întreținere la Casa de Cultură ”Ladislau Schimdt”; toaletare pomi, întreținere spații verzi, curățenie și întreținere domeniul public; reparații diverse și lucrări de întreținere la cele două baze sportive ale orașului (Popicăria și Stadionul Lonea).

centru sanatate1ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE:

Una din activitățile prioritate asupra căreia ne-am concentrat, cu maximă responsabilitate, atenția și în cursul anului 2015 este cea din domeniul asistenței sociale și protecției persoanelor vulnerabile din punct de vedere social. Statistic, în anul 2015 mai mult de 1500 de familii din orașul Petrila au fost beneficiare ale diferitelor forme de prestații sociale, iar 700 dintre acestea se află sub atenta supraveghere a Serviciului Public pentru Asistență Socială.

Sprijinul autorităților locale față de familiile cu probleme sociale s-a concretizat în acordarea unui număr de 12 ajutoare sociale de urgență, 112 ajutoare sociale pe Legea 416/2001 (în medie lunară), 273de ajutoare pentru încălzirea locuinței, 345 indemnizaii pentru persoanele cu handicap (din care 98 cu însoțitor angajat cu carte de muncă). Similar, au fost acordate 503 tichete de transport local pentru persoanele cu handicap grav sau acentuat. De asemenea, în anul 2015 au beneficiat de o masă caldă pe zi la cantina de ajutor social, în medie, 62 de cetățeni. Pentru nou-născuți au fost distribuite un număr de 1532 de cutii cu lapte praf pentru 245 de sugari. În cadrul programului european de asistență socială, în crsul anului 2015 au fost distribuite 2214 cutii cu alimente pentru 1557 de beneficiari care s-au încadrat în prevederile acestui program. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, în mod tradițional, Primăria Petrila a distribuit 350 de pachete cu dulciuri pentru copii.

În mod permanent, am conlucrat cu organizațiile umanitare ”Salvați copiii”-Filiala Petrila, Asociația ”Casa Pollicinno” din Petroșani și Asociația ”Caritas”, dar și cu Centru social pentru îngrijirea vârstnicilor din orașul Petrila.

ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCAȚIONALE:

Activitățile cultural-educaționale au ocupat un loc important în activitatea noastră și în anul precedent. La acest capitol, am avut un sprjin consistent din partea unor personalități locale care sunt piloni ai vieții culturale petrilene. De asemenea, am susținut toate proiectele cultural-educaționale ale unităților de învățământ din orașul Petrila, ale Bibliotecii orășenești (care a fost distinsă cu Locul I în clasamentul bibliotecilor orășenești din județul Hunedoara), ale Casei de cultură și ale unor organizații neguvernamentale din Petrila, așa cum am susținut activitatea apreciatelor ansambluri folclorice ”Bujorii Muntelui” și ”Junii Petrileni”. De o apreciere constantă din partea petrilenilor s-au bucurat și în anul precedent manifestările ocazionate de ”Zilele orașului Petrila” și alte acțiuni similare.

 oras petrila

CE NE PROPUNEM PENTRU ANUL 2016:

După cum ați putut constata, atât din lecturarea acestui succint ”raport către cetățeni”, dar mai ales din felul în care orașul nostru a evoluat în ultimii ani, am reușit să ducem la bun sfârșit multe din proiectele noastre comune, care au drept scop îmbunătățirea gradului de confort și al vieții cetățenilor din orașul Petrila. Sunt însă la fel de conștient că mai sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm.

În această direcție, am finalizat anul trecut dezbaterile publice și elaborarea ”Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Petrila pentru perioada 2014-2020”. Acest important document va sta la baza acțiunilor noastre din acest an și din anii care vor urma, acțiuni care vizează reașezarea economiei locale pe noi coordonate de dezvoltare, dar și continuarea investițiilor pentru modernizarea localității.

Am finalizat, în anul 2015, studiile și documentațiile necesare pentru câteva lucrări de interes public, cum ar fi: documentația de avizare a obiectivului de investiții ”Asfaltare Valea Cimpii”; studii pentru obiectivul de investiții ”Extindere sistem de canalizare str. Galerie Cimpa”; întocmire DALI, expertize tehnice și audit energetic pentru 18 blocuri de locuințe; realizare studiu geotehnic pentru obiectivul ”Bazin de înnot”; realizare studii și expertize pentru obiectivul ”Cinematograf  Minerul”; realizare documentații pentru reabilitarea Căminului din Cimpa; realizarea documentațiilor și studiilor aferente construirii unui nou bloc ANL și a unui bloc de locuințe sociale pe str. Prundului etc.

În cursul acestui an, intenționăm să finalizăm modernizarea tuturor arterelor rutiere, a aleilor și trotuarelor, precum și a parcărilor din orașul nostru, pe întreaga zonă cuprinsă între str. Minei și Cap Linie Petrila (obiectiv pentru care deja am organizat, în 10 martie, licitațiile pentru atribuirea contractelor de execuție). Prin aceste lucrări dorim ca Petrila să devină primul oraș din Valea Jiului în care se finalizează integral lucrările de asfaltare, pe toate străzile principale din oraș și localitățile componente.

Similar, vom lua măsuri pentru executarea de lucrări de reparație și întreținere la toate locurile de joacă pentru copii, dotarea cu mobilier stradal nou, amenajarea parcurilor din oraș, a zonelor verzi și amenajarea zonei de agrement de la fosta carieră Defor.

Ne propunem să dăm în folosință Ambulatoriul din cadrul Centrului Multifuncțional de Sănătate și să găsim soluții pentru amenajarea unui nou centru pentru îngrijirea persoanelor în vârstă (Cămin de bătrâni la fosta Direcție din Lonea).

Vom acorda întregul sprijin investitorilor care vor deschide în orașul nostru activități economice generatoare de locuri de muncă. În acest scop, am făcut demersuri pentru achiziționarea halelor de la fosta Fabrică de Mobilă, după exprtiza tehnică și evaluarea acestora. De asemenea, vom continua demersurile pentru susținerea activității de producție la Mina Lonea.

paducel cu pensionari

Dragi petrileni,

Închei prin a vă mulțumi încă o dată pentru sprijinul constant pe care l-am simțit din partea dumneavoastră în toți acești ani, având convingerea că și în acest an veți fi la fel de prezenți în viața comunității și veți rămâne aceeași cetățeni de nădejde ai orașului Petrila. În ceea ce mă privește, vă garantez că, dincolo de momentul electoral care urmează, principal mea preocupare va fi și în cursul acestui an aceea de a duce la îndeplinire proiectele publice atât de necesare pentru ca orașul Petrila – Casa noastră – să devină un oraș din ce în ce mai frumos, pe măsura oamenilor care locuiesc pe aceste meleaguri.

Vă doresc ca anul 2016 să vă aducă sănătate, belșug, împliniri și numai satisfacții în tot ceea ce întreprindeți.

Vă salut cu acelasi respect pe care-l port dintotdeauna petrilenilor mei,

 

Ilie PĂDUCEL

Primarul orașului Petrila

***

AVERTISMENT ! Conținutul acestui site este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGENTIA DE PRESA EXCLUSIV sunt protejate de către dispoziţiile legale cu privire la Legea drepturilor de autor. Sunt INTERZISE copierea, reproducerea, (integrală sau parțială), republicarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website, fără acordul expres al editorului. Orice tentativă de fraudă va fi pedepsită conform reglementărilor legale în vigoare.

Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor EXCLUSIV MEDIA, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing  la adresa exclusivmediagroup@gmail.com.