„Deva, monografie” – o lucrare de excepţie

monografue devaMunicipiul Deva este printre puţinele oraşe din România care se poate lăuda cu un document excepţional, o carte-mărturie a tot ceea ce a însemnat aşezarea Devei de la începuturi şi până astăzi. Strădania colectivului de autori, munca susţinută, serioasă şi responsabilă cu care a realizat această carte de identitate a Devei este demnă de tot respectul şi admiraţia.

Este pentru prima dată când uriaşul fond documentar din Arhivele judeţene legat de oraşul Deva a fost cercetat cu rigurozitate şi perseverenţă de către istorici care au dorit să aducă la lumină imensul volum de informaţii cu ajutorul căruia s-a alcătuit această impresionantă lucrare. Mii de pagini au fost răsfoite, citite, studiate.Ele ne vorbesc, asemenea, unei cronici, despre locuri, origini, întâmplări, oameni care au trăit aici şi au făcut istorie.

”Pentru această frumoasă istorie, pentru fascinanta poveste a Devei, le suntem profund recunoscători celor care au trudit la scrierea ei, celor care au contribuit la editare şi tipărire, şi le-au făcut devenilor, dar nu numai lor, acest nepreţuit cadou”, a declarat primarul municipiului Deva, Petru Mărginean.

***