Ziua Europeană pentru Viaţă Independentă, prilej de aplecare asupra problematicii dizabilităţii

ciolosMarcăm astăzi „Ziua Europeană pentru Viaţă Independentă”, o zi importantă pentru toţi, de recunoaştere a celor mai profunde valori umane, un prilej de regândire şi de afirmare a importanţei problematicii dizabilităţii, sub aspectul sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi în dobândirea unei vieţi independente în comunitate.

România are peste 700.000 de persoane cu dizabilităţi. În pofida diferitelor dizabilităţi şi a barierelor sociale, toţi aceşti oameni aspiră spre o viaţă independentă în comunitate, care presupune, înainte de toate, participare socială, accesibilitate, educaţie incluzivă, implicare în activităţi şi muncă, accesul la servicii sociale de calitate şi, bineînţeles, respectarea drepturilor. “Respectarea egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități și dobândirea unei vieţi independente nu pot fi realizate prin acţiuni individuale, ci împreună cu oameni, societatea civilă, instituţii şi organizații, printr-un efort comun de construire a unei agende publice care să aibă în permanentă atenție nevoile și așteptările persoanelor cu dizabilităţi”, consideră premierul Dacian Cioloș.

Cancelaria Prim-Ministrului şi Guvernul României, cu ocazia zilei de 5 mai, îşi exprimă angajamentul faţă de susţinerea persoanelor cu dizabilităţi în atingerea unei vieţi independente, prin:

– Susţinerea demersurilor instituţionale pentru implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de Parlamentul României;

– Susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi aflate în centrele de îngrijire de tip rezidenţial şi luarea măsurilor pentru asigurarea participării acestor persoane la viaţă socială în comunitate;

– Sprijinirea măsurilor de accesibilizare a mediului fizic şi informațional la nevoile persoanelor cu dizabilităţi;

– Creşterea mobilităţii, participării la învaţământul de masă, precum şi creşterea ratei de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;

– Creşterea accesului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi.