Alegeri locale 2016. Cum se va desfășura procedura de vot? Ce e voie și, mai ales, ce nu e voie ?

alegeri-locale-2016Anul acesta, alegătorii care vor participa la procesul electoal din data de 5 iunie 2016 pentru alegerea autorităților adminisrației publice locale vor primi cîte 3 buletine de vot pentru a vota primarul, Consiliul local şi Consiliul judeţean. Față de alegerile din urmă cu 4 ani, alegătorii vor exprima cu un vot mai puțin având în vedere că noile reglementări legislative nu mai impun și alegerea directă a Președintelui de Consiliu județean. Acesta nu va mai fi ales prin vot direct ci va fi desemnat din rândul consilierilor judeţeni.

Contravenţiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevazute la Capitolul V din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice.

Printre aceste contravenţii se numără:


* Prezenţa mai multor persoane în cabina de vot (cu excepția situațiilor prevăzute de lege) precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei
* Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propaganda electorală – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei
* Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare – se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei

Legea electorală prevede de asemeena și mai multe categorii de infracţiuni electorale. Acestea sunt prevăzute în Codul Penal, Titlul IX. Infracţiuni electorale, la art. 385 – 393. Printre aceste infracțiuni, enumerăm:


* Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.
* Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani
* Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.