Aversele din luna mai nu au afectat regimul furnizării apei potabile în Valea Jiului

statia de tratare jietÎn ciuda cantităților mari de ploi din ultimele 30 de zile nu au existat disfucnționalități majore în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă în cele 6 localități din Valea Jiului, deservite de operatorul regional Apa Serv.

Conducerea societății care gestionează acest serviciu de utilitate publică arată că, din cauza avertizărilor meteorologice si hidrologice din ultima perioadă, precum și a cantitătilor mari de precipitaţii înregistrate în ultimele aproape două luni, în Valea Jiului au fost necesare activități suplimentare pentru asigurarea furnizării apei potabile la parametri optimi din punct de vedere cantitativ și calitativ pentru consumatorii din localitățile Văii Jiului.

Astfel, în aceasta perioadă toate staţiile de tratare a apei au funcţionat în parametrii. Staţia de tratare de la Jieţ, care furnizează apă în localitățile Petrila şi Petroşani nu a avut nici o oră de oprire, aceasta performanţă putând fi atinsă doar datorită faptului că acestobiectiv a beneficiat de investiții prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, investiții care au condus la retehnologizarea și modernizarea completă a acestei stații de tratare a apei potabile.

donisa“De asemenea, Staţia de Tratare a Apei de la Valea de Peşti, în ciuda faptului că în prezent funcţionează pe o sursă de suprafaţă (Barajul de la Valea de Peşti nefiind încă redat în folosinţă, după efectuarea lucrărilor de reabilitare care au fost realizate, a funcţionat 24 de ore din 24, nefiind necesare restricţii pentru consumatorii din Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa şi Petroşani. Și aici, s-a demonstrat o dată în plus, eficiența dobândită odată cu  modificarea integrală a tehnologiei de tratare,  în urma investiţiilor realizate pe programul “ Extinderea și reabilitarea infractustrurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului )“,  după cum ne-a declarat şeful Departamentului Tehnic din cadrul Apa Serv Valea Jiului, ing. Florin Donisă.

Dincolo de aceste performanțe, capriciile vremii au generat o serie de probleme de funcționare la Staţiile din Taia şi Zănoaga, unde au fost consemnate perioade cumulate de 21 de ore de oprire a funcționării acestora. Chiar și în aceste condiţii, Apa Serv Valea Jiului a putut livra necesarul de apă potabilă pentru abonații alimentați din aceste surse, din rezervoarele de înmagazinare. Șeful Departamentului Tehnic al Apa Serv, ing. Florin Donisă apreciază că acest lucru a fost posibil datorită înreconectării tuturor staţiilor de tratare a apei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, o altă lucrare de modernizare a sistemului de alimentare, realizată în ultimii ani de Apa Serv Valea Jiului.