Cât ne-a costat vremea rea din mai și iunie, la nivelul județului Hunedoara ?

petrosani1Prefectura județului Huneodara a finaliat centralizarea datelor referitoare la modul în care au evoluat fenomenele meteo în ultima perioadă de timp în județul Hunedoara și efectele produse de acestea, precum și măsurile dispuse în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedora pentru limitarea acestor efecte, protejarea vieții populației afectate de viituri și ale bunurilor acestora.

Astfel, potrivit unei informări de presă transmisă de Instituția Prefectului județului Huneodara, în perioada 15.05 – 06.06 2016 s-au semnalat precipitaţii abundente căzute în intervale scurte de timp în tot judeţul Hunedoara, care au produs creşteri de debite şi niveluri, înregistrându-se mai ales scurgeri de pe versanţi, care au afectat mai multe localităţi din judeţul Hunedoara.

Din cauza precipitaţiilor abundente căzute, scurgerilor de pe versanţi, creşterii de debite şi niveluri ale râurilor şi pâraielor, s-au produs următoarele pagube în 28 de localități ale județului: drumuri judeţene – 0,02 km; drumuri comunale  -16,79 km, drumuri forestiere -7,32 km; drumuri vicinale  -6,5 km; străzi, uliţe – 3,6 km; poduri   -8; podeţe  – 33; terenuri agricole  -6,663 ha; lucrări hidrotehnice (apărari de mal) – L=1,115 km; lucrări de decolmatare. Valoarea totoală a pagubelor calculate de comisia specială este de 992.966,48 lei.

vulcan11La acestea se adaugă efectele și mai grave ale precipitațiilor, fenomenelor meteo periculoare și inundațiilor din a doua jumătate a lunii iunie. Potrivit informării transmise de Prefectură, din cauza precipitaţiilor abundente căzute, scurgerilor de pe versanţi, creşterii de debite şi niveluri ale râurilor şi pâraielor,  s-au produs pagube însemnate în nu mai puțin de 78 de localități din 29 unități administrativ teritoriale, pagube evaluate la suma de 57.774.690,40 lei, după cum urmează: case -283; anexe -260; animale moarte -600; teren agricol -519,04 ha; păşuni şi fâneţe -115,42 ha; obiective sociale -16; drumuri naţionale -2 km; drumuri judeţene  – 15,95 km; drumuri comunale  -50,9 km; drumuri forestiere  -8,7 km; drumuri vicinale -4,31 km; străzi, uliţe -69,335 km; poduri  -33, podeţe -101, lucrări hidrotehnice  L= 26,137 km; reţele electrice  -L=0,05 km; evacuare populaţie .

Raportul  urmează a fi înaintat Guvernului în vederea acordării de sprijin financiar.