Administrațiile locale fac pași concreți spre construirea unei conurbații cu rol de dezvoltare integrată a Văii Jiului

primari1Edilii celor șase localități din Valea Jiului par să fi înțeles pe deplin nevoia unei gândiri comune și a unui mod de acțune unitară a programelor de dezvoltare prin care regiunea Văii Jiului își poate găsi un nou drum pentru dezvoltarea economică și socială în perspeciva, din ce în ce mai clară a restrângerii și închiderii activităților din minerit și energie.

Vizita recentă a vicepremerului Vsile Dâncu în Valea Jiului și recomandările acestuia referitoare la nevoia reconsiderării termenului de conurbație, la nivel de acțiune a administațiilor locale din Valea Jiului, au determinat autorităile locale din cele 6 localități să analizeze cu mai multă responsabilitate acest subiect. În acest sens, miercuri 20 iulie 2016, Primăria municipiului Petroșani a găszduit o nouă sesiune de lucru în această direcție, la care au participat primar și viceprimari din cele 6 unități administrativ teritoriale din Valea Jiului, precum și vicepreședintele Consiliului județean Hunedoara, Sorin Vasilescu.

”Ceea ce am reușit să facem astăzi, la întâlnirea dintre reprezentanții primăriilor, vicepreședintele Consiliului Județean – Sorin Vasilescu și reprezentanții firmei de consultanță pe domeniul creării de structuri administrative de tip metropolitan, reprezintă primii pași concreți către o nouă formă de organizare administrativă a celor 6 comunități din Valea Jiului. Personal am susținut necesitatea realizării unei conurbații, sau a unei zone metropolitane în Valea Jiului, în toate demersurile mele din ultimii ani legate de găsirea soluțiilor pentru dezvoltarea în continuare a zonei noastre. Chiar și cele mai critice ( sau sceptice) voci pe acest subiect trebuie să înțeleagă cât mai rapid, că este singura noastră șansă de depășire cu succes a etapei dificile în care ne găsim”, este concluzia prezentată e primarul Tiberiu Iacob Ridzi, în urma acestei întâlniri.

Primarul municipiului Petroșani apreciază că prioritatea zero în urma acestor discuții o reprezintă identificarea și crearea a două zone de parc industrial, unul în Estul și celălalt în Vestul Văii Jiului. Acestea ar putea să fie găzduite la Petroșani, respectiv la Lupeni, cele două localități având la dispoziție terenuri suficient de mari care se pretează pentru amenajarea de spații industriale, cu toate facilitățile necesare (acces rutier, pe calea ferată, racord la energie, apă și canalizare etc.).


În paralel, edilii considră că este necesar să fie parcurși de toate cele 6 comunități, câțiva pași care să asigure accesul cât de rapid la sursele de finanțare pentru proiectele comune de dezvoltare, după cum urmeză:

Pasul 1: Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare a (Conurbație) Văii Jiului pentru orizontul 2020 (viziune comună, proiecte concrete, plan de acțiuni/măsuri concrete: responsabili, termene, bugete, surse de finanțare);

Pasul 2: Înființarea unei ADI Conurabția Valea Jiului (membri fondatori, statut, proceduri, înregistrare juridică, structură de conducere, management)

Pasul 3: Organizarea de vizite de studiu și de bune practici la ADI metropolitane din țară și străinătate (Oradea, Alba Iulia, Baia Mare etc.)

Pasul 4: Funcționalizarea ADI Conurbația Valea Jiului (organigrama, recrutare personal, logistică, aderarea la rețele naționale și europene etc.)

Pasul 5: Implementarea măsurilor ce vor fi propuse în Strategia Integrată (cronologic, în conformitate cu planul de acțiuni, în domeniile transport în comun, turism, servicii publice, planificare urbanistică etc.)

primari3Astfel, în lumina Strategiei Integrate de Dezvoltare a Conurbației, bazată pe armonizarea Strategiilor Locale de Dezvoltare a fiecăreia dintre cele 6 localități ale Văii, putem vorbi despre:

  • Planificarea în comun a investițiilor – la nivel strategic (strategii de dezvoltare locală), teritorial (PUG-uri) și sectorial (transporturi, energie, educație etc.). Experiența APA SERV VALEA JIULUI este un exemplu în acest sens; 
  • Puterea de reprezentare și lobby la nivel județean, regional, național și european – o voce comună pentru orașele din Valea Jiului va fi mai eficientă în a reprezenta interesele locale decât demersurile individuale ale orașelor componente;
  • Apartenența la rețele de zone metropolitane și conurbații de la nivel european – pentru schimb de bune practici, proiecte comune, înfrățiri, atragere de investitori, turiști etc.;
  • Vector de atragere a investițiilor – printr-o decizie (neispirată) la nivel național și european, toți banii dedicați investițiilor teritoriale integrate în perioada 2014-2020 (peste 1,2 md. Euro) au fost dirijați către Delta Dunării. Capacitatea limitată de absorbție a acelei zone va conduce probabil la regândirea sumelor alocate pentru perioada 2021-2027 către zonele urbane funcționale din țară;
  • Integrarea și optimizarea serviciilor de transport în comun – rata navetismului este ridicată în Valea Jiului și o integrare a serviciilor de transport între orașele componente este necesară. Actualul program județean de transport expiră în 2019, moment la care gestiunea acestor servicii poate fi preluată de o structură asociativă din zonă;

”Punerea laolaltă a resurselor locale (limitate) – o structură asociativă pentru întreaga zonă ar permite eficientizarea, inclusiv prin delegarea de la nivelul fiecărei UAT componente, a unor funcții (de ex. elaborarea de studii, proiecte, relații internaționale și cooperare teritorială, promovare turistică și investițională etc.) care în prezent sunt asumate individual și adesea redundante. A se vedea experiența zonelor metropolitane Oradea sau Baia Mare”, mai arată Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipului Petroșani.