Consilierii din Vulcan se reunesc astăzi în ședință. Care sunt subiectele puse în dezbatere ?

dezbatere vulcan2Consiliul local al municipiului Vulcan se reunește joi, 25 august în ședința ordinară aferentă acestei luni. Aceștia vor dezbate și vor supune aprobării nu mai puțin de 20 de teme. Consilierii vor analiza cele doua rapoarte ale unor servicii de specialitate din cadrul Primăriei, respectiv Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016 și Raportul privind activitatea asistenţilor comunitari  pe semestrul I anul 2016. Cele două rapoarte vor fi prezentate legislativului vulcănean de către Şeful Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan.

De asemenea, pe ordinea de zi au fost înscrise nu mai puțin de 17 proiecte de hotărâre, privind diverse probleme de interes general, toate fiind inițiate de primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile. Acestea sunt:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. II  al exerciţiului bugetar 2016.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  asumarea  obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Vulcan nr. 50/2016.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  Strategiei de eficienţă energetică a municipiului Vulcan pentru perioada 2016 – 2022 cf. Legii 121/2014 (Progamul de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 20.000 locuitori conf.art.9(13) din legea nr. 121/2014).
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind angajarea unui avocat pentru a  reprezenta interesele Primăriei Municipiului Vulcan în dosarul cu nr. 3757/97/2016.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al Filialei  Crucea Roşie jud. Hunedoara – subfiliala Vulcan în cadrul proiectului româno-german  „Şcoala după şcoală”.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Adunarea Generală a  Acţionarilor la S.C APA SERV VALEA JIULUI S.A.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Vulcan.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar.
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea unităţii   locale de sprijin pentru  combaterea  bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor  în municipiul Vulcan.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr.  61/ 2014  privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru incluziunea minorităţii romilor.
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Modernizare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia proiectului “Modernizare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a terenului  pentru construcţia şi reabilitarea investiţiilor aferente acestuia.
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile  septembrie, octombrie şi noiembrie 2016

De asemenea, consilierii locali vor putea prevzenta, în plen, diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.

Ședința Consiliului local va avea loc astăzi, cu începere de la ora 11,00 în sala de Consiliu a Primăriei municipiului Vulcan. Cetățenii interesați de subiectele aflate în dezbatere pot participa la această ședință, lucrările acesteia fiind, conform legii, publice.