Consiliul județean se reunește astăzi în ședință. Ce vor dezbate consilierii județeni ?

cjhunedoaraConsiliul Județean Hunedoara a fost convocat pentru data de 26 august 2016, orele 11,00 în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, unde va avea loc ședința ordinară a lunii august, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2016 – 2017;

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”;

9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a terenurilor pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master-Planului actualizat aferent Proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele Lucrări de reparații curente drum de acces în incinta sanatoriului, Lucrări de reparații tencuială la balcoane și vopsitorie balustrade, Lucrări de reparații curente farmacie și recondiționare mobilier și Lucrări de reparații curente anexe gospodărești la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;

13. Diverse