Noul proiect european de modernizare a rețelelor de apă și canalizare din Valea Jiului a fost aprobat de Consiliul județean

cj3Consilerii județeni au avizat favorabil, în cadrul ședinței de vineri, studiul de fezabilitate, Masterplanul de investiții și cofinanțarea necesară implementării în Valea Jiului a proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”. 

Acest proiect vizează, printre altele, derularea unor investiții  semnificative în toate localtățile din Valea Jiului, în urma cărora pe de o parte România răspunde corespunzător îndeplinirii obligațiilor de conformitate din POS Mediu, Tratatul de Aderare și mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE, referitoare la calitatea apei potabile, precum  și din Directiva Europeană 91/271/CE, referitoare la epurarea apei uzate urbane. Pe de altă parte, aceste invetsiții vor conduce la îmbunătățirea accesului populației la servicii de alimentare cu apă, reducerea pierderilor de apă, îmbunătățirea calității efluentului, prin măsuri de evitare a evacuării necontrolate în apele de suprafață a nămolurilor rezultate din tratarea apei, îmbunătățirea colectării apelor menajere, reducerea infiltrațiilor în rețelele de canalizare.

Consiliul județean Hunedoara, acționarul majoritar al Apa Serv Valea Jiului, a avizat astfel indicatorii tehnico-enomici ai investițiilor pe care Apa Serv intenționează să le realizeze, în următorii 5 ani, pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, precum și toate documentațiile necesare transmiterii proiectului către organismele financiare europene. Valoare totală a proiectului este de 323.748.756,39 lei, respectiv 71.429.873 euro (fără TVA), cea mai mare parte urmând a fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de manangement eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Chiar și așa, proiectul necesită o cotă de cofinanțare de 2% din partea autorităților locale și județene. Consiliul județean Huneodara a aprobat, în ședința din luna august și acest necesar de cofinanțare, eșalonat pe cei 5 ani de implementare a proiectului, după cum urmează:

  • Anul 2017: 727,70 lei, echivalentul a 97.460 euro
  • Anul 2018: 510,20 lei, echivalentul a 135.361 euro
  • Anul 2019: 510,20 lei, echivalentul a 135.361 euro
  • Anul 2020: 510,20 lei , echivalentul a 135.361 euro
  • Anul 2021: 777,95 lei, echivalentul a 37.900 euro

cj2La dezbaterile consilierilor județeni pe marginea acestor importante subiecte a fost prezent și Costel Avram, directorul general al Apa Serv Valea Jiului. ”Astăzi, în Consiliul Județean Hunedoara, s-au adoptat ultimele hotărâri necesare pentru definitivarea documentelor ce alcătuiesc aplicația de finanțare pentru proiectul major în sistemul de alimentare cu apa/apa uzata din Valea Jiului. Astfel, cererea de finanțare, este gata pentru a putea fi transmisă Comisiei Europene la Bruxelles. S.C. Apa Serv Valea Jiului este primul Operator Regional din Romania care a finalizat cererea de finanțare pentru exercițiul financiar 2014-2020. Sperăm ca la finele anului 2016 să semnăm şi contractul de finanțare, astfel încât să fim cei ce accesează primele fonduri europene pentru etapa 2014-2020”, a declarat Costel Avram.

Proiectul urmează a fi dezbătut și supus aprobării î toate celelalte 6 unități administrativ-teritoriale din Valea Jiului, care vor beneficia efectiv de investițiile de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare. Municipalitatea din Vulcan a aprobat deja documntațiile aferente, în ședința de Consiliu local de săptămâna trecută. La Petroșani, consilerii vor discuta pe marginea acestui subiect la ședința din 31 august, așa cum este de așteptat ca, în cel mai scurt timp toate UAT-urile din Valea Jiului să adopte proiectele de hotărâre necesare pentru accesarea finanțării europene și demararea efectivă a lucrărilor. Proiectul va fi supus aprobării pentru a primii finanțare în cadrul POIM 2014 – 2020. Implementarea tehnică și economică pentru acest proiect aparține S.C. APA SERV VALEA JIULUI  S.A. PETROȘANI prin Unitatea de Implementare a Proiectelor, stabilită la nivelul societății.

cj1