Dezbatere publică “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

cjhunedoaraMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează miercuri 31 august 2016 la Deva o dezbatere publică care va avea ca temă analiza cadrului normativ referitor la reducerea poluării cu nitrați, măsurile pentru prevenirea poluării, precum și sursele de finanțare pentru investițiile care susțin aceste demersuri.
Dezbaterea face parte din campania 2016 a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, și se va desfășura la Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Hunedoara, între orele 10-17.
Evenimentul se adresează autorităților publice locale, autorităților cu responsabilităţi în domeniu, precum și specialiștilor, mediului academic și societății civile din județul Hunedoara. La dezbatere vor participa și vor avea intervenții reprezentanți ai autorităților centrale, experți din domeniul protecţiei mediului, membri ai comunității academice, reprezentanți ai diferitelor instituții implicate în implementarea, monitorizarea şi controlul Directivei Nitraţi.
Sunt invitați să participe reprezentanții instituțiilor mass-media locale.
Dezbaterea dorește să realizeze un dialog deschis între autorităţile locale judeţene, beneficiari şi finanţatori, în vederea creşterii accesului beneficiarilor din județul Hunedoara la sursele publice de finanţare a investițiilor din cadrul Directivei Nitraţi.
Pentru perioada 2016-2022, proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” dispune de o sumă totală de 48 de milioane de euro pentru investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți, cât și pentru măsuri de consolidare a capacității instituțiilor cu rol în monitorizarea și raportarea calității apelor.