Consiliul județean Hunedoara se reunește vineri în ședință de îndată. Ce vor dezbate consilierii ?

cj1Consiliul județean Huneodara a fost convocat de către președintele Laurențiu Nistor într-o ședință de îndată, care va avea loc vineri, 16 septembrie 2016, ora 11.00. cu următorul proiect al ordinii de zi:

–   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;

–  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2016;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Restaurare castel Nopcea, sat Săcel, comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara”.