Ședință la Consiliul județean Hunedoara. Ce vor dezbate aleșii locali ?

cj1Consiliul județean Hunedoara se reunește vineri, 30 septembrie 2016, la ora 11.00, în ședință ordinară. Consilierii județeni vor lua în dezbatere, spre aprobare următoarele proiecte de hotărâre: 
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome de ”EXCELENȚĂ”;
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea din Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte;
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: ”Bază sportivă Băcia, comuna Băcia, județul Hunedoara – Etapa 1 – Obiectivul 1 – Teren de sport” și ”Construirea clădire poartă și amenajare acces la situl Ulpia Traiana sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2016 – 2017 pentru drumurile județene;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Județului Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate pe semestrul I al anului 2016 ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2016 – 2017;
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul şcolar 2016 – 2017;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru implementarea Proiectului ”Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locații publice din comunele județului”;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului ”Primul Ghiozdan” de susținere a învățământului școlar din Județul Hunedoara;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017.