Anunț Public al Administrației Bazinale Jiu – SHI Petroșani

jiuA.B.A. JIU – SHI PETROȘANI, titular al proiectului ”Reparare ziduri de sprijin pe pârâul Braia, în municipiul Lupeni-județul Hunedoara” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurilor de evaluare  a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi amplasat în municipiul Lupeni – pârâul Braia, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, sr. Aurel Vlaicu nr. 25, județul Hunedoara, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00 și vineri, între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet: http:/apmhd.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.