Apa Serv angajează un expert în achiziții publice

apaservSC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani, cu sediul în Petroşani, Str. Cuza Vodă , nr.23, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată ( cu perioadă de probă de 90 de zile calendaristice) a postului de Expert achiziţii publice cod COR 214946, studii superioare, în cadrul Serviciului Aprovizionare şi Achiziţii Publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere la serviciul Resurse Umane Salarizare din cadrul SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani, până pe data de 14.10.2016 (inclusiv), ora 11 00 .

Informatii suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani www.asvj.ro.