Club Rotary în Valea Jiului

rotary-valea-jiuluiVineri 7 octombrie 2016, a luat ființă ROTARY CLUB PETROȘANI-VALEA JIULUI.

rotary-vj1La eveniment a fost prezent domnul Mircea Solovăstru – Guvernatorul Clubului Rotary District 2241 – România și Moldova, membrii mai multor Cluburi Rotary din țară, precum și reprezentanții instituțiilor publice, cei ai mediului de afaceri și ai societății civile din Valea Jiului.

Clubul Rotary Petroșani-Valea Jiului este alcătuit din 25 de membri fondatori, proveniți din diferite domenii de activitate din cele 6 comunități ale Văii Jiului și funcționează ca structură de tip Asociație non-profit, conform legislației române în vigoare. 

Potrivit președintelui Rotary Club Petroșani-Valea Jiului, omul de afaceri Constantin Dicu, scopul asociaţiei este încurajarea şi cultivarea idealului de a fi în serviciul comunității, considerat ca bază a tuturor activităţilor valoroase şi, de a încuraja şi cultiva în rândurile membrilor acesteia – precum și în relația acestora cu membrii comunităților:
• Înaltă probitate în exercitarea atribuţiunilor profesionale; recunoaşterea demnităţii tuturor ocupaţiilor utile;
• Obligativitatea de a onora profesia şi de a se ridica la un nivel înalt pentru a servi societatea.

”Activitățile clubului sunt dedicate promovării, încurajării și susținerii elementelor constructive, inovative, competitive, filantropice, creative, existente la nivel de grup sau individual în cele 6 comunități ale Văii Jiului”, spune Constantin Dicu.