Primăria din Vulcan își caută un Director executiv

primaria vulcanPrimăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu,  nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 21 – 24 noiembrie 2016 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Director executiv,  gradul II – Direcţia Tehnică, Investiţii

Condiţiile pentru ocuparea postului sunt următoarele:

  • condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
    1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
    2. studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
    3. 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă:    21 noiembrie 2016   – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:          24 noiembrie 2016  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 09.11.2016 orele 1530.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.