Consiliul local Petroșani se reunește astăzi în ședință. Ce vor dezbate consilerii ?

consiliul-local-petrosani1Nu mai puțin de 36 de proiecte de hotărâte se află astăzi pe masa consilierilor locali de la Petroșani, care urmeză să se reunească astăzi în ședința ordinară a lunii octombrie, în sala de ședințe a Consiliului Local, începând cu ora 15.

Printre proiectele care urmează să fie dezbătute și supuse aprobării în ședința de astăzi a Consiliului local municipal Petroșani se află și următoarele:

-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local şi a Bugetului Institutiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe trimestrul III 2016.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim III 2016.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200 lei în vederea coorganizării alături de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroşani, al evenimentului Ziua Îngerilor, în luna noiembrie 2016.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 2 – 4 decembrie 2016.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 102.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2016.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000 lei în vederea organizării “Revelionului Pensionarilor 2017”.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare şi a punctajului maxim acordat criteriilor de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017” în municipiul Petroşani.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii zonei de agrement Rusu- Parâng în zona C de impozitare.
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și reprezentare juridică pentru Dosarul nr. 677/57/2012*.
– Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani,situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.14979/2003 încheiat cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Valea Jiului.
-Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
-Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.226/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Timişoara.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Independenţei.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 95 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 145 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.

– Proiect de hotărâre privind modificarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”

– Proiect de hotărâre privind modificarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)-Economii”

– Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea scuritii de la plata biletelor pentrub transportul cu telescaunul pentru participanții la proiectul ”Ecoul Muntelui”, în perioada 29-30.10.2016.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului de Urgență din Petroșani.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajarea muzeistică”, care va fi depus pentru finanțare din POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 5.1.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii,în municipiul Petroșani.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii,în municipiul Petroșani.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe și a unui schimb de locuine din fondul locativ al municipiului Petroșani administrat de DADPP

-Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea de locuințe sociale din fndul locativ al municipiului Petroșani administrat de DADPP

-Proiect de hotărâre privind modificarea Documentului de poziție privind modul de implementare al proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Huneodara”.

-Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Petroșani domnului prof.univ. Septimiu Krausz.

Cu excepția ultimului proiect de hotărâre, propus de consilierul local Valeriu Butulescu, toate celelalte proiecte au fost inițiate de primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi.