Mihai-Andrei Lazăr și ”Metamorfoza” celui de-al doilea volum de carte

carte-1În urmă cu patru ani, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva oferea iubitorilor de lectură bucuria întâlnirii cu Mihai-Andrei Lazăr, tânărul elev care dăruia publicului iubitor de carte, primul său volum de autor. Acum, la vârsta adolescenței, tânărul autor a adus iubitorilor de carte din Deva, al doilea său volum, un volum plin de sensibilitate și, mai ales, scris cu talent.

La sfârșitul lunii octombrie, în eleganta Salle d’Or din incinta Deva Mall, Mihai-Andrei Lazăr, strălucitul elev al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” și-a lansat cartea „Metamorfoza unui timp fără timp”. Laureat al tuturor olimpiadelor județene de limba și literatura română la care a participat din clasa a V-a încoace, laureat al olimpiadelor și concursurilor naționale, Mihai-Andrei Lazăr se bucură de aprecierea unanimă a cititorilor, a profesorilor de limba și literatura română.

Textele adunate între copertele acestui volum ne reamintesc sensibilitatea remarcabilă și talentul scriitoricesc autentic al lui Mihai-Andrei Lazăr, vădesc maturizarea petrecută de-a lungul celor patru ani de la debutul său editorial. Impresionează acuratețea scriiturii, profunzimea analizelor, stăpânirea impecabilă a limbii române, rezultat al unor lecturi din ce în ce mai profunde, mai elevate. Meditații și considerații pe teme precum curgerea timpului, actul creației, puterea cuvântului, iubirea eternă, plăsmuirea, relația narator-narator, lectura ca necesitate vitală, dar și riguroase analize și interpretări originale din opera lui Eminescu, Caragiale, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Minulescu, Ionel Teodoreanu etc. se găsesc în acest excepțional volum.

Cartea lui Mihai-Andrei Lazăr este demonstrația vie și imbatabilă a necesității și importanței lecturii de la cele mai mici vârste. Pentru că numai cineva care citește cu pasiune, care iubește cartea și nu poate trăi fără slova tipărită își poate sublima lecturile în pagini scrise cu talent, pline de învățămintele pe care le-a extras din lecturi. Pentru că Mihai-Andrei Lazăr a deschis ochii în lumea cărților, într-un mediu de intelectuali care i-au sădit în suflet pentru tot restul vieții dragoste pentu lectură, rezultatul este reprezentat, concret, de cărțile pe care el însuși le scrie, de truda plină de dragoste cu care își plăsmuiește scrierile.

carte2Ce reprezintă cartea pentru Mihai-Andrei Lazăr? Ne spune el însuși, așa cum numai el știe s-o facă: „Cartea reprezintă o oglindă a sufletului omenesc, îmbogățind capacitatea de imaginație a lectorului, acesta având posibilitatea de a pătrunde în lumea eroilor volumelor, a spiritelor lor – al cititorului și al cărții –, formând un estuar în care două tărâmuri se întrepătund.”

”Pasionat de literatură, de filosofie, psihologie, de arte plastice și muzică, Mihai-Andrei Lazăr reușește în volumul său să îmbine în mod sincretic toate aceste pasiuni, textele sale fiind adevărate polifonii și tablouri policrome. Aceste trăsături ale stilului lui Mihai-Andrei Lazăr au fost subliniate și puse în lumină de conceptul care a stat la baza organizării acestei lansări: pe fundalul pânzelor semnate de artistul plastic Constantin Alăzăroae și în acordurile cvartetului „Cuore” al Liceului de Arte „Sigismund Toduță”. Ne-am bucurat că am putut fi martorii acestei lansări speciale, petrecute  într-o minunată confluență a artelor, în zvon de muzică și în ambianța unor pânze dragi sufletului tânărului scriitor. A fost o ambianță cum nu se poate mai potrivită pentru prezentarea unei cărți în care literatura, muzica, filosofia, lumina și culoarea își dau mâna, se îngemănează și ne oferă aceste pagini scrise cu har, cu sensibilitate, cu respect pentru limba și literatura română și marii ei slujitori”, a declarat Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene ”Ovid Denușeanu” din Deva.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către tânărul scriitor Mihai-Andrei Lazăr.

carte3

”Mihai-Andrei Lazăr, elev de excepție al Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”, și-a demonstrat talentul literar prin numeroasele premii obținute la nivel județean și național la diferite olimpiade și concursuri școlare. Pentru Mihai-Andrei Lazăr scrisul reprezintă o vocație și un modus vivendi. La nici 18 ani împliniți, a publicat a doua sa carte, intitulată „Metamorfoza unui timp fără timp”.
Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara îl felicită pe Mihai-Andrei Lazăr pentru toate rezultatele obținute până în prezent, care îi confirmă valoarea și îl oferă ca un exemplu pentru colegii săi. De asemenea, ne exprimăm aprecierea față de părinții acestuia, Valeria și Daniel Lazăr, colegii noștri, dascăli de înaltă ținută profesională, care cu blândețe și delicatețe pregătesc elite ale învățământului hunedorean. Nu în ultimul rând, ne exprimăm considerația față de doamna profesor Rodica Lazăr, bunica lui Andrei, care l-a susținut și l-a îndrumat alături de părinți. Lansarea cărții „Metamorfoza unui timp fără timp” a constituit pentru toți cei prezenți un moment cu o deosebită încărcătură artistică și emoțională, în care literatura, pictura și muzica s-au îngemănat pentru a pune în valoare sensibilitatea creatoare a lui Mihai-Andrei Lazăr. Cartea este o dovadă a metamorfozei autorului, un tânăr aflat în plină evoluție, în trecerea de la adolescență la maturitate. Îi dorim mult succes în proiectele viitoare!”, se arată, de asemenea, într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

carte4