Unde sunt amplasate panourile de afișaj electoral din municipiul Vulcan ?

 

afisaj-electoralPotrivit unei dispoziții a primarului municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, pe perioada derulării campaniei electorale pentru  alegerea  Senatului și Camerei Deputaților din luna decembrie 2016, locurile speciale în care este permis afișajul electoral în municipiul Vulcan au fost stabilite după cum urmează:

 • Str. N. Titulescu – zona complex „Mercur”
 • Str. N. Titulescu -în faţa bl.B53
 • Intersecţie str. N. Titulescu – str. V. Alecsandri (Grădiniţa nr. 1)
 • B-dul M. Viteazu -între bl.F9 şi baterie chioşcuri parcare
 • B-dul M. Viteazu -zona parc „Minerul”
 • B-dul M. Viteazu zona bl.91
 • Intersecţia str. Pinului- str. Romană- str. Dorobanţi ( cartier Brazi)
 • Cartier Sohodol- str. Aleea Salcâmilor în faţa magazinului alimentar
 • Cartier  Sohodol (Biserică)
 • Parc Octogon
 • Cartier Micro 3B lângă post trafo
 • Dealu Babii- Căminul Cultural.

Potrivit aceleiași dispoziții, utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice , alianţelor electorale , organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi care participă la alegeri. Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală , organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori candidatului independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori candidat independent poate aplica numai două afișe electorale.

De asemenea, competitorii elctorali trebuie să știe că un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce  drapelul României sau al  altui stat.

În dospiziție se specifică totodară că Poliţia locală a municipiului Vulcan are obligaţia de a  asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale.