Guvernul a lansat astăzi în dezbatere publică ”Strategia energetică a României 2016-2030”

strategieMinisterul Energiei lansează în consultare publică astăzi, 15 noiembrie 2016, proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Documentul va putea fi consultat pe site-ul ministerului, în secțiunea de Transparență Decizională

Strategia Energetică pe care o lansăm astăzi este rodul efortului specialiștilor din domeniul energetic la un nivel nemaiîntâlnit până acum. La realizarea ei au contribuit aproximativ 300 de experți din domeniu și mă bucur că efortul nostru de dialog cu publicul interesat se regăsește în ideile exprimate în acest document. E demn de reținut faptul că am construit o Strategie Energetică prin care am scanat sectorul atât pe orizontală, cât și pe verticală, astfel încât să avem o imagine exactă a locului în care ne aflăm astăzi și să ne putem construi scenarii solide pentru direcțiile pe care ni le dorim în viitor. Țin să menționez faptul că nu ne-am dorit să avem o Strategie inflexibilă, ci mai degrabă un document care să fie o hartă a deciziilor care vin și care în același timp să permită celor care vor lua decizii să aleagă în cunoștință de cauză.Sunt mulțumit de efortul celor care au lucrat la realizarea Strategiei Energetice și îi îndemn pe cei implicați în sectorul energetic să se aplece cu atenție asupra rapoartelor. Comentariile și opiniile legate de documentul pe care îl prezentăm publicului astăzi sunt binevenite pent ru că această Strategie are menirea de a reflecta multitudinea de idei existente în sectorul energetic”, a declarat Victor Grigorescu, ministrul Energiei.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 este rezultatul unui demers consultativ și analitic amplu realizat de Ministerul Energiei pe parcursul anului 2016. Procesul de elaborare a fost transpartinic, guvernat de rigoare metodologică, obiectivitate și realism.

grigorescu energieProiectul Strategiei Energetice a României supus consultării publice trasează direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic național pentru următoarele decenii, oferind autorităților publice și investitorilor repere necesare pentru întemeierea deciziilor strategice.

Strategia Energetică a României are cinci obiective fundamentale:

  • securitate energetică
  • piețe de energie competitive, bază a unei economii competitive
  • energie curată și sustenabilitatea sectorului energetic
  • modernizarea sistemului de guvernanță energetică
  • protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Pentru întemeierea solidă a opțiunilor strategice, a fost realizat un studiu complex și detaliat de modelare macroeconomică, cu simularea numerică și compararea a aproape 50 de scenarii, subscenarii și senzitivități. Modelarea a fost realizată de consorțiul internațional Ernst & Young – E3Modelling (Grecia), care a utilizat suita de modele PRIMES/GEM-E3, folosită și de Comisia Europeană.

Punctul focal al Strategiei este anul 2030, în jurul căruia gravitează planificarea strategică și analiza de detaliu a sectorului energetic. Totodată, Strategia oferă și perspectiva anului 2050, care plasează România într-un context larg al tendințelor tehnologice, economice și de politici energetice estimate a caracteriza următoarele trei decenii.

Viziunea de dezvoltare pentru anul 2030, propusă prin proiectul Strategiei a fost definită, în largă măsură, prin consultarea cu circa 300 de specialiști ai sectorului energetic, în grupuri de lucru specializate, reprezentând toate categoriile de părți interesate.

Descarcă de aici documentul Strategiei Energetice naționale 2016-2030: