Proiectul educațional ”ROSE” a debutat la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroșani

leonida colegiuZilele trecute,  la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”din  Petroșani s-a desfășurat  sub egida Inspectoratului Școlar Hunedoara o sesiune de informare și consultatre  a elevilor, profesorilor, părinților și reprezentanților comunității locale cu privire la  implementarea proiectului ROSE,  proiect cu o valoare totală de 200 de milioane de euro, finanțat integral de BIRD  (Banca Mondială). Acesta urmează să fie derulat pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022, și se adresează unui număr de 1154 de licee de stat din România.

Pentru a putea accesa schema de granturi finanțate din proiectul ROSE, liceele trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre criteriile următoare: rata de promovare a examenului de bacalaureat să fie sub 90% sau rata de absolvire a claselor terminale de liceu să fie sub 95%.

paraschiv”Grupul țintă vizat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) sunt elevii de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a (sau alte clase terminale, după caz), înmatriculați în liceele beneficiare de granturi, în special elevii aparținând unor grupuri dezavantajate cum ar fi: elevii care provin din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv romi), cei care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau elevi care au cerințe educaționale speciale”, spune ing. Camelia Paraschiv, director adjunct al Colegiului ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.

La nivelul liceelor beneficiare de granturi, rezultatele așteptate presupun îmbunătățiri în ceea ce privește scăderea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire a liceului, creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat, progresul școlar și nu în ultimul rând accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate.

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”din Petroșani se încadrează la suma maximă admisă a grantului pe o unitate de învățământ și anume de aproximativ 150000 de euro . Aceeași sumă o primește și Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” din Vulcan, celelalte colegii din Valea Jiului optând pentru granturi de o valoare medie sau mică.