Informare Casa Corpului Didactic Deva / ”Mai întâi, caracterul”

ccd-deva2În zilele de 22 și 23 noiembrie 2016, s-au desfășurat, în organizarea Casei Corpului Didactic Hunedoara, la Deva și la filiala C.C.D. din Petroșani (Școala Gimnazială nr. 7), întâlnirile responsabililor cu formarea continuă din școlile din județ.

Concepute sub forma unui program de training pe teme actuale ale pregătirii profesorilor pentru activitatea la clasă, reuniunile au cuprins, ca moment special, sesiunea de prezentare a programului internațional de dezvoltare personală”Character First” (”Mai întâi, caracterul”) realizată de reprezentantul organizației Character First Romania, Paul Copu, personalitate cunoscută și pentru performanțele sale, de nivel mondial, în atletism.

După validarea sa, în Statele Unite ale Americii și în alte țări, ca modalitate eficientă de educație și dezvoltare personală pentru copii, tineri și adulți, programul ”Character First” a fost preluat, în ultimii ani, și în școlile din țara noastră. Pentru educatorii din școlile hunedorene, programul constituie o premieră, fiind primit cu interes pentru valențele sale formative.În baza parteneriatului încheiat cu Casa Corpului Didactic Hunedoara, programul va putea fi dezvoltat ca o alternativă la îndemâna profesorilor pentru educarea unei laturi vitale a personalității și comportamentului elevilor: caracterul. În filosofia programului, aceasta se poate realiza permanent, în orice moment al activității didactice sau extradidactice, în modalități adecvate.

ccd-deva1Programul beneficiază de o platformă de învățare online și de numeroase materiale suport pentru educarea celor 49 de trăsături de caracter, identificate ca având importanță nu doar în dezvoltarea armonioasă a personalității, ci și ca un alt mod de a relaționa cu ceilalți – la școală, în familie, la locul de muncă, în societate. Pe de altă parte, este de așteptat ca multe din problemele școlii legate de violența fizică și verbală, de relațiile uneori tensionate dintre copii, profesori și părinți să fie ameliorate prin implementarea programului.

”Pentru ca răul să învingă pe Pământ, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic”,  susține P. Copu, citându-l pe Edmund Burke, pentru a sublinia misiunea nobilă a educatorului, inclusiv prin această formă de intervenție educațională.

prof. Adriana Almășan,

Director,

Casa Corpului Didactic Hunedoara