Prozatorul Gherasim Țic, din nou la Deva

valentin-ticIubitorii de literatură din Deva au avut de curând bucuria unei noi întâlniri cu prozatorul Gherasim Țic, fiu al acestor locuri unde revine de fiecare dată cu mare bucurie și este întâmpinat cu căldură. De această dată, scriitorul și-a lansat recentul volum intitulat Vânătorul singuratic, apărut la Editura Orizonturi din București, evenimentul fiind organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva.

Volumul Vânătorul singuratic cuprinde o serie de schițe și nuvele care descriu, cu o deosebită forță de expresie și cu talent epic prețios, destine și întâmplări dintr-un areal familiar scriitorului, cel al așezărilor de pe Valea Mureșului, aproape de Deva. Este un volum care pune în lumină, încă o dată, talentul viguros al lui Gherasim Țic, forța epică pe care o stăpânește, talentul deosebit de a contura personaje tipice, de a le studia comportamentul și trăirile sufletești.

”Schițele și povestirile lui Gherasim Țic din acest volum demonstrează încă o dată  capacitatea extraordinară a prozatorului de a creiona personaje din diferite medii sociale, de diferite vârste, cu diverse profesii. Situațiile în care aceste personaje evoluează îi oferă prozatorului posibilitatea de a le dezvălui caracterele, de a le descrie cu cele mai adecvate mijloace reacțiile, comportamentul, gândurile și simțirile, de a le surprinde în situații dintre cele mai diverse. Însuși destinul pe care l-a avut Gherasim Țic, marcat de privațiuni, de persecuții cumplite în anii comunismului, i-a dat posibilitatea de a cunoaște caractere, de a observa cu un ochi de scriitor diferite întâmplări și situații. Personajele care evoluează în schițele și nuvelele lui Gherasim Țic sunt personaje vii, autentice, cu trăiri firești, dialogurile lor nu au nimic formal, ele se desfășoară firesc. Toate acestea sunt trăsături care conferă naturalețe și sinceritate scriiturii autorului și sporesc forța epică a întregului volum. Schițele și nuvelele formează un tot unitar, între ele autorul a reușit să creeze o armonie care face ca volumul să aibă omogenitate, rotunjime și echilibru interior. Cititorii vor putea aprecia ei înșiși frumusețea scriiturii, talentul cu care autorul pune în pagină situații și eroi. Acest nou volum vine să întărească ceea ce noi știm deja, anume că Gherasim Țic este un prozator viguros, la fel de dăruit și de talentat în romanul de amplă respirație, cât și în proza scurtă, așa ca în volumul Vânătorul singuratic, pe care l-a lansat acum la Deva, în orașul tinereții sale, oraș de care este legat prin firele nevăzute ale amintirilor”, a declarat Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene ”Ovid Denușianu” din Deva.

La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către prozatorul Gherasim Țic.