Ședință în 19 puncte la Consiliul județean Hunedoara

cj hdLa Deva se va desfășura marți, 29 noiembrie 2016, la ora 11.00,  ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara aferentă lunii noiembrie 2016. Pe ordinea de zi a ședinței convocate de președintele CJH Laurențiu Nistor figurează următoarele proiecte: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani la care Județul Hunedoara are calitate de acționar majoritar;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – km.22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687, SântuhalmHunedoara-Călan (km.13+050 – km.22+791)”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2;
7. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului”;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.168/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063;
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și a Regulamentelor de organizare și funcționare a Centrului de zi de recuperare pentru copii Deva și a Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Deva;
14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
15. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2016;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene în perioada iernii 2016 – 2017;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
18. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
19. Diverse.