Drumuri județene închise pe timp de iarnă în Hunedoara

drum-inchisConsiliul Județean Hunedoara a aprobat închiderea unui număr de 25 de drumuri județene pe anumite sectoare, pe toată perioada iernii, ”Închiderea temporară  a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri judeţene, pe perioada iernii 2016 – 2017 se impune deoarece pe unele sectoare îmbrăcămintea drumului este din pământ cu şanţurile colmatate având zone cu declivităţi mari în profil longitudinal precum şi versanţi înalţi, instabili şi neprotejaţi, fiind aproape impracticabil, odată cu căderile abundente de zăpadă (sectorul de drum fiind înzăpezibil) există riscul producerii unor avalanşe de zăpadă de pe versanţii muntoşi, astfel încât traficul rutier nu se poate desfăşura fluent şi în condiţii de siguranţă a circulaţiei. Pentru sectoarele de drumuri judeţene propuse a fi închise circulaţiei se prezintă variantă ocolitoare”, explică reprezentanții Consiliului județean Hunedoara.

Sectoarele de drumuri judeţene declarate închise până la data  de 15.martie 2017 sunt:

 1) DJ 660A: Câmpul lui Neag – Cabana Câmpul lui Neag – limită judeţ Gorj, de la km 0+800  la  km 6+750; L=5,950 km, accesul se va face pe DN66A până la Cabana Câmpul lui Neag

 2) DJ 664: limită judeţ Gorj  – Vulcan, pe sectorul lim.jud.Gorj – Pas Vulcan, de la km 35+000 la km 38+000; L=3,000 km, accesul se va face cu telegondola

 3) DJ 666: DN 66 (Merişor) – Vulcan, pe sectorul Merişor – Dealu Babii,  de la km 5+010 la km 6+200; L=1,190 km accesul se va face din DN66A spre Merişor

 4) DJ 667: Pui – Hobiţa – Baleia, pe sectorul Hobiţa – Cabana Baleia, de la km 5+400 la km 21+600; L=16,200 km, accesul se va face până la sfârşitul localităţii Hobiţa

 5) DJ 667 A: DN 66 – Sălaşu de Sus – Cabana Pietrele, pe sectorul Cârnic – Cabana Pietrele, de la km 17+000 la km 21+700; L=4,700 km

 6) DJ 668A: Streisângiorgiu (DJ668) – Boşorod – Luncani – Alun – Târsa – Costeşti, pe sectorul Alun – Târsa, de la km 19+250 la km 24+750; L=5,500 km, accesul se va face pe DC57E Boşorod – Merişor – Târsa

 7) DJ 668C: DN 66(Bretea Strei) – Bretea Română – Chitid, pe sectorul Băţălar – Chitid,  de la km 10+900 la km 12+000; L=1,100 km, accesul se va face pe DJ668

 8) DJ 672C: limită judeţ Gorj – DN 66A, pe sectorul lim.jud.Gorj-Câmpul lui Neag, de la km 40+776 la km 47+300; L=6,520 km

 9) DJ 680B: DN 68A – Lăpugiu de Sus – Răchiţaua, pe sectorul Lăpugiu de Sus – Răchiţaua, de la km 7+500 la km 25+530; L=18,030 km accesul se va face pe DC121A

10) DJ 685: Cârneşti – Cabana Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, pe sectorul Baraj Retezat-Cab. Rotunda, de la km 34+000 la km 48+700;L=14,700 km, drum impracticabil acces interzis în Parcul Naţional Retezat

11) DJ 687C: Haţeg – Ciula Mare – Răchitova, pe sectorul Răchitova – DJ 687G, de la km 19+820 la km 28+796; L=8,980 km, se va închide după sfârşitul localităţii Răchitova

12) DJ 687G: DN 68 – Densuş – Ştei – DJ 687D(Lunca Cernii de Jos), pe sectorul Ştei – DJ687D, de la km 14+000 la km 32+985; L=18,990 km accesul în Lunca Cernii de Jos se va face pe DJ687D

13) DJ 687J: Hunedoara – Cerbăl – Socet – Feregi, pe sectorul Socet – Feregi – DJ 688, de la km 26+500 la km 44+600; L=18,100 km, accesul în localitatea Socet se va face pe DJ 687J şi localitatea Feregi pe DJ 708D

14) DJ 687K: Bretea Streiului – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, pe sectorul Bretea Streiului -Silvaşu de Jos, de la km 0+000 la km 5+000; L=5,000 km, accesul în localitatea Silvaşu de Jos se va face pe DJ 687A

15) DJ 705D : Bozeş – Băcâia – lim. jud. Alba – lim.jud. Alba – Stănija – Buceş, pe sectorul Stănija – lim.jud. Alba, de la km 33+100 la km 37+000; L=3,900 km

16) DJ 705F: DJ705A(Căstău)  – Cabana Prislop – lim. jud. Alba, pe sectorul Sibişel – Cabana Prislop, de la km 11+100 la km 29+100; L=18,000 km

17) DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Sârbi, pe sectorul Stejărel – Luncşoara, de la km 3+800 la km 5+950; L=2,150 km

18) DJ 706D: Săcărâmb – Roşia – Balşa, pe sectorul Săcărâmb – Balşa, de la km 0+000 la km  17+500; L=17,500 km

19) DJ 707: limită judeţ Arad – Căzăneşti – Vaţa de Jos(DN 76), pe sectorul limită judeţ Arad – Căzăneşti, de la km 22+700 la km 28+400; L=5,700 km, accesul în localitatea Căzăneşti se va face pe DJ 707 din localitatea Vaţa de Jos

20) DJ 708D: Veţel  – Muncelul Mic – Feregi – Vadu Dobrii – Lunca Cernii de Sus, pe sectorul Feregi-Lunca Cernii de Sus, de la km 25+800 la km 53+600; L=27,800 km accesul se va face pe DJ 687D Teliucu Inferior – Lunca Cernii de Sus

21) DJ 709F: Slătioara – Cabana Rusu – Masiv Parâng, pe sectorul Cabana Rusu – Masiv Parâng, de la  km 6+600 la km 12+600; L=6,000 km, accesul cu telescaun

22) DJ 742A : Buceş – După Piatră – lim. jud. Alba, pe sectorul Tarniţa – lim. jud. Alba, de la km 14+200 la km 17+100; L=2,900 km

23) DJ 742B: Blăjeni – Criş – DJ 762, pe sectorul Blăjeni – Criş – DJ 762, de la  km 11+425 la km 23+550; L=12,130 km

24) DJ 761B: Bârsău – Nojag – Vărmaga – Banpotoc – DJ 107A, pe sectorul Vărmaga – Banpotoc, de la km 6+900 la km 14+000; L=7,100 km, accesul în loc. Vărmaga se va face din DJ761 şi în loc. Banpotoc din  DJ107A

25) DJ 762: Baia de Criş – Bulzeştii de Sus – lim. jud. Alba, pe sectorul Bulzeştii de Sus – lim. jud. Alba, de la km 22+253 la km 40+600;L=18,350km.

drum_inchis