Zece ani de subvenții pentru agricultura românească

apiaSfârșitul anului 2016 marchează încheierea primului deceniu de când România este membră a Uniunii Europene și, totodată, a primului deceniu de implementare, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA, a schemelor și măsurilor de sprijin finanțate din fonduri europene și naționale destinate susținerii fermierilor români.

10 ani cu rezultate importante în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, în care ne-am aliniat cerințelor și rigorilor aferente mecanismelor și instrumentelor vechii Politicii Agricole Comune. Ulterior, ne-am concentrat pe adaptarea la Noua Politică Agricolă Comună.

În tot acest timp APIA a reușit să gestioneze situațiile și provocările apărute în prelucrarea cererilor depuse de peste 1 milion de beneficiari, pentru toate schemele și măsurile gestionate.

Anual APIA derulează 45 de scheme de plată/măsuri de acordare a ajutoarelor financiare europene şi naţionale, cuprinzând 89 de submăsuri, respectiv pachete/sub-pachete, punând în aplicare fluxurile procedurale în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare.

Valoarea plafonului financiar alocat de Uniunea Europeană, pe care APIA l-a derulat în perioada de programare 2007-2014, a fost de 11,82 miliarde euro, fiind compus din 7,8 miliarde euro destinați schemelor de plăți directe, măsurilor de piață şi intervenție finanțate din FEGA și 3,02 miliarde euro destinați implementării măsurilor delegate din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, finanțați din FEADR. În perioada 2007-2013, raportat la alocarea financiară aferentă fiecărui an, APIA a înregistrat o rată a absorbției fondurilor europene de 98%.

Din totalul fondurilor destinate agriculturii pentru România, în perioada 2007-2014, APIA a asigurat absorbția fondurilor europene pentru agricultură, contribuind astfel la încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării, creșterea competitivității, promovarea organizării lanțului alimentar şi a gestionării produselor, refacerea, protecţia şi consolidarea ecosistemelor, încurajarea utilizării eficiente a resurselor şi tranziția către o economie cu consum redus de carbon, dar şi la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

În perioada 2015-2020, România beneficiază de alocări financiare de peste 20 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a derula fondurile destinate finanțării Politicii Agricole Comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri.

Ferma-animale-vaciAstfel, bugetul încredințat APIA pentru gestionare, în cadrul noii Politici Agricole Comune, a crescut substanțial: aproximativ 14,25 miliarde euro, din care circa 11,35 miliarde euro revin României pentru acordarea plăților directe şi a măsurilor de piaţă, restul fiind alocați prin delegare de la bugetul FEADR pentru gestionarea măsurilor care vizează mediul, agricultura ecologică, zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, dar și pentru asigurarea bunăstării animalelor.

Procentual, APIA gestionează în noua perioadă de programare circa 70% din valoarea totală a fondurilor alocate României pentru sectorul agricol.

Reforma Politicii Agricole Comune reprezintă o schimbare fundamentală a acestei politici faţă de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont în activitatea lor viitoare.

Noua Politică Agricolă Comună intrată în vigoare începând cu anul 2015 a presupus aplicarea unor scheme și măsuri noi, mult mai complexe.

În 2016, în acest context, Comisia a decis ca plățile aferente anului 2015 să se efectueze până la data de 15 octombrie. APIA a reușit să se încadreze în acest termen, având în vedere că peste 90% din plăți s-au efectuat până la sfârșitul lunii august.

În plus, în acest an, APIA a reușit 2 performanțe:

  • Plata în avans a peste 870 milioane de euro, pentru un număr de 421 de fermieri, o valoare record a plăților în avans pe care le face România pentru o campanie de plăți directe;
  • Începerea plăților finale la data de 1 decembrie 2016, reprezentând, de asemenea, o nouă reușită a Agenției.

APIA este angajată în continuare la capacitate maximă să contribuie, în interesul și cu sprijinul direct al fermierilor, la o agricultură modernă şi eficientă, la dezvoltarea spațiului rural și la creșterea economiei în ansamblul ei, pe termen mediu şi lung, în România.

Indicatorii statistici privind activitatea APIA, în perioada 2014 – 2016, se regăsesc pe site-ul oficial al instituției, la adresa:

http://www.apia.org.ro/ro/indicatorii-statistici-privind-activitatea-apia-campaniile-2014-2016